Oferta

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce, pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, działającą w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Od ponad stu lat działamy na rzecz swoich członków ( mamy ich ponad 21 tysięcy) i społeczności w 50. Oddziałach, i ponad sześciuset kołach. Liczba członków wspierających zarejestrowanych przez Zarząd Główny SEP to już 24 instytucje. Zakres działalności SEP jest bardzo szeroki – obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Pile posiada najlepsze, bo kilkudziesięcioletnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym elektryków.

Organizowane przez nas kursy i szkolenia od lat cieszą się w pełni zasłużoną renomą. Powadzą je wykładowcy posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, często popartą własnym dorobkiem naukowym – dodatkowo nasi szkoleniowcy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem praktycznym oraz, co niezwykle ważne, sprawdzonymi umiejętnościami metodycznymi i pedagogicznymi. Najlepiej świadczy o tym statystyka – od początku powstania oddziału przeszkoliliśmy i wydaliśmy niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu kilkudziesięciu tysiącom młodym elektrykom.

Nasz oddział – Oddział Pilski SEP, który liczy ponad 200 aktywnych członków zgromadzonych w 15 kołach, obchodzi właśnie Jubileusz 40-lecia swego powstania. Od ponad czterech dekad promujemy technologiczną innowacyjność, udzielamy wsparcia twórcom przepisów legislacyjnych, a przede wszystkim – szkolimy, egzaminujmy i wydajemy uprawnienia nowym adeptom zawodu.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Pile posiada najlepsze, bo kilkudziesięcioletnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym elektryków. Organizowane przez nas kursy i szkolenia od lat cieszą się w pełni zasłużoną renomą. Powadzą je wykładowcy posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, często popartą własnym dorobkiem naukowym – dodatkowo nasi szkoleniowcy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem praktycznym oraz, co niezwykle ważne, sprawdzonymi umiejętnościami metodycznymi i pedagogicznymi. Najlepiej świadczy o tym statystyka – od początku powstania oddziału przeszkoliliśmy i wydaliśmy niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu kilkudziesięciu tysiącom młodym elektrykom.

Od ponad czterech dekad promujemy technologiczną innowacyjność, udzielamy wsparcia twórcom przepisów legislacyjnych, a przede wszystkim – szkolimy, egzaminujmy i wydajemy uprawnienia nowym adeptom zawodu.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Pile posiada najlepsze, bo kilkudziesięcioletnie doświadczenie w doskonaleniu zawodowym elektryków.

PROWADZIMY

• kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia elektroenergetyczne dozoru i eksploatacji dla wszystkich 3 grup w zakresie: G1 (elektroenergetycznym), G2 (ciepłowniczym), G3 (gazowym); egzamin składany jest przed uprawnioną do tego Komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
• seminaria przedegzaminacyjne i doszkalające;
• konferencje specjalistyczne z wielu dziedzin związanych z szeroko rozumianą elektroenergetyką;
• ekspertyzy, opinie, rekomendacje techniczne, rzeczoznawstwo i doradztwo specjalistyczne.

OFERUJEMY

• projektowanie, budowę i eksploatację linii i stacji elektroenergetycznych;
• diagnostykę urządzeń i budowli oraz monitoring terenów z wykorzystaniem dronów;
• montaż układów pomiarowych SN i nN oraz ich dostosowanie do TPA;
• termowizję użytkową budynków i instalacji przemysłowych;
• dobór i montaż urządzeń awaryjnego zasilania w energię elektryczną;
• bezinwazyjną lokalizację uszkodzeń instalacji podziemnych;
• certyfikaty energetyczne nieruchomości;
• przeglądy eksploatacyjne, pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych;
• audyty energetyczne w znaczący sposób optymalizujące zużycie energii.

NASZE ATUTY

• własna komisja egzaminacyjna;
• najlepsi w regionie, doświadczeni wykładowcy;
• kursy i egzaminy także w siedzibie Zamawiającego;
• otwartość i dostępność elektroniczna mistrzów zawodu;
• nowoczesne metody nauki – w razie potrzeby – nauczanie zdalne;
• aktywna współpraca z uczelniami i szkołami technicznymi;
• współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami – naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi;
• życzliwa, przyjazna i twórcza atmosfera podczas szkoleń i egzaminów;
• zapewnienie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020