Kursy i egzaminy

Odział Pilski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oferuje i zaprasza do udziału w szkoleniach, seminariach i kursach dla szerokiego spektrum stanowisk z wymogami kwalifikacyjnymi. Szkolenia prowadzą wysoko kwalifikowani fachowcy z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w zawodzeni, z różnych kół SEP naszego oddziału.

I  SZKOLENIA CYKLICZNE 

Seminaria przedegzaminacyjne kończące się egzaminami na Uprawnienia kwalifikacyjne w grupach energetycznych G1, G2, G3 dla osób Dozoru i Eksploatacji:

  • termin: w zależności od ilości zgłoszeń  w siedzibie oddziału SEP w Pile lub dla grup  zakładowych w terminie uzgodnionym z biurem. Zgłoszenia mailowe: sekretariat@sep.pila.pl;
  • w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego, szkolenie dla minimum 12 – 15 osób z zakładu pracy – przy udostępnieniu sali wykładowej przez  Zamawiającego;
  • w każdym uzgodnionym miejscu i terminie – po zebraniu minimum 12 – 15 osób chętnych. W Rogoźnie i miejscowościach powiatów ościennych, szkolenie organizuje koło SEP nr 19. W Rogoźnie szkolenia i egzaminy odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z którą współpracujemy – Plac Jana Pawła II. Zgłoszenia mailowe: kolo19@sep.pila.pl;
  • koszt szkolenia – 215 zł od osoby, w tym podręcznik kierunkowy (cena może być negocjowana w zależności od ilości zgłoszonych osób);
  • koszt każdego uprawnienia od 1 lipca w roku 2023 wynosi 360 zł (ustawowe 10% najniższej krajowej). 

II SZKOLENIA OKAZJONALNE – ceny proporcjonalne do ilości szkolonych


Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli – także w siedzibach instytucji oświatowych. Szkolenia prowadzone są w grupach – max 20 osób, z uwagi na połączenie wykładu z ćwiczeniami praktycznymi z użyciem sprzętu ratowniczego i fantomów. Koszt z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia dla ww. grupy wynosi 1000 zł (50 zł od osoby).


III SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE – specjalistyczne szkolenia w różnych dziedzinach szeroko rozumianej elektroenergetyki – ceny każdorazowo negocjowane

  • dla minimum 10 – 12 osób – szkolenie z ćwiczeniami na najnowszych przyrządach kontrolno – pomiarowych w zakresie praktycznego wykonywania „Pomiarów ochronnych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych”;
  • program i zakres szkolenia specjalistycznego jest każdorazowo uzgadniany i konsultowany z firmą zamawiającą szkolenie;
  • koszt negocjowany i zależny od bieżących ustaleń.

UWAGI:

  1. Każde szkolenie odbywające się poza siedzibą oddziału jest indywidualnie wyceniane (należy doliczyć koszty dojazdu Komisji i wykładowców).
  2. Do czasu zniesienia rygorów epidemiologicznych COVID 19, organizujemy szkolenia i egzaminy stacjonarne oraz zdalne – dla mniejszych grup, jedynie z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020