Kim jesteśmy?

Korzenie Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich sięgają Zjazdu Założycielskiego SEP w 1919 roku – brali w nim udział energetycy z Wielkopolski. Po 60 latach od tego wydarzenia, w lutym 1980 roku energetycy pilscy postanowili połączyć siły i stworzyć także w swoim mieście oddział stowarzyszenia. 

Zaczątkiem tego były procesy zachodzące już w latach 50-tych. W tym czasie w Pile i regionie, z jednej strony trwała odbudowa ze zniszczeń wojennych, z drugiej – rodziła się nowoczesna elektroenergetyka. W Pile, podobnie jak w innych miastach, nastąpił skokowy wzrost zużycia energii (ponad 750%), co sprawiało, że elektrownie poznańskie nie były w stanie udźwignąć ciężaru rozwijającego się miasta.

Kolejne lata to już gwałtowny rozwój elektroenergetyki, który wymagał zatrudnienia nowych pracowników i intensywnego podnoszenia kwalifikacji już pracujących. Jednym z pierwszych po wojnie zakładów w naszym mieście, w którym wykiełkował oddolny branżowy ruch społeczny były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego.

Pod koniec 1976 roku w Pile powstały dwa koła będące stowarzyszeniowym zalążkiem przyszłego Oddziału Pilskiego SEP. Koła te liczyły w sumie 28 członków. Przedstawicielem założycielskim był Henryk Birecki.

Wprowadzony 1 czerwca 1975 roku nowy podział administracyjny Polski miał bezpośredni wpływ na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W listopadzie 1979 roku powołana została Komisja Organizacyjna, która miała się zająć powołaniem oddziału SEP w Pile. Na wniosek grupy działaczy z terenu ówczesnego woj. pilskiego Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Pile został powołany na podstawie uchwały z dnia 20 grudnia 1979 roku Zarządu Głównego SEP. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem zarządu nowego oddziału został Marian Perczak.

Powstanie Oddziału Pilskiego SEP to ukoronowanie aktywności grupy działaczy, którym przewodniczył Ryszard Hoppe. W grupie ojców i matek założycieli oddziału byli także: Urszula Stadnik, Anatoliusz Ruciński, Zbigniew Jankun, Andrzej Michalak, Jerzy Warkowski, Andrzej Goss. Dyrektor Hoppe uzyskał upoważnienie do wydzielenia z oddziału poznańskiego kół SEP należących terytorialnie do województwa pilskiego. Do nowo powstałego oddziału pilskiego przeszło 265 członków, skupionych w 12 kołach zakładowych oraz 7 członków zbiorowych.


Wybory do władz nowego oddziału pilskiego odbyły się w lutym 1980 roku. Oficjalna rejestracja oddziału nastąpiła 9 kwietnia 1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Pile, a pierwszą siedzibą została ówczesna Fabryka Żarówek.

26 kwietnia 1980 roku odbyło się posiedzenie zarządu oddziału, na którego czele stanął Marian Perczak, świetny organizator i późniejszy prezes wielu kolejnych kadencji.

Pierwsze miesiące to czas intensywnego organizowania Oddziału. 24 kwietnia 1980 roku, na organizacyjnym zebraniu, przyjęto zasadniczy plan pracy na rok 1980. Powołano m.in. pierwsze trzy sekcje naukowo-techniczne i wyznaczono ich opiekunów. Uchwalono plan pracy, rozkłady zajęć merytorycznych i narad technicznych. Członkowie stowarzyszenia coraz chętniej i liczniej brali udział w seminariach technicznych, imprezach integracyjnych i wycieczkach.

W kolejnych kadencjach szefostwo oddziału obejmowali Marian Perczak oraz Lechosław Szykowny. Po śmierci Mariana Perczaka, 18 marca 2015 roku, nowym prezesem Oddziału Pilskiego SEP został Lech Żak, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.

W trakcie czterech dekad specjaliści oddziału przeszkolili i przekazali niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu kilkudziesięciu tysiącom młodym elektrykom. Członkowie oddziału działają społecznie, zawsze gotowi do pracy i pomocy innym, otwarci na pomysły i zmiany – wytyczają kierunki rozwoju, promują polską elektroenergetykę, prowadzą działalność szkoleniową i konferencyjną, jednocześnie integrując całe środowisko.

W ciągu 40 lat istnienia oddziału pilskiego zarówno liczba kół, jak i liczba członków ulegały ciągłym zmianom. Obecnie oddział zrzesza 15 kół, które skupiają 204 członków.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020