Jubileusz

To był wspaniały wieczór! W piątek, 21 lutego 2020 roku, piękna teatralna sala pilskiego Regionalnego Centrum Kultury okazała się prawdziwą Fabryką Emocji! Gala Jubileuszowa z okazji 40-lecia powstania Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich była pełna wspomnień, pamiątkowych starych zdjęć, wzruszeń, gratulacji i wyróżnień a zakończyła się prawdziwie energetycznym koncertem Elektrycznych Gitar!


Nasze wydarzenie swoją obecnością zaszczyciło wielu wspaniałych Gości, m.in.: poseł Grzegorz Piechowiak, członek zarządu województwa wielkopolskiego – Jacek Bogusławski, Piotr Głowski – prezydent Piły, Jacek Gursz i Roman Szuberski – burmistrzowie Chodzieży i Rogoźna, Piotr Szymczak – prezes SEP, Tadeusz Rzemykowski – prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Pile, Bolesław Kosowicz – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Pile, profesor Donat Mierzejewski – Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, profesor Aleksandra Rakowska – prezes oddziału poznańskiego SEP, profesor Andrzej Grzybowski z zaprzyjaźnionego oddziału SEP-u w Poznaniu, prezesi wielu oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Enei SA a jednocześnie przedstawiciel naszego sponsora głównego – Zbigniew Piętka, Dyrekcje i Uczniowie szkół branżowych – ze Złotowa, Chodzieży, Krzyża i Piły oraz Goście z Elektrowni Połaniec.
Galę rozpoczęło uroczyste wysłuchanie utworu „Toasty” Adama Mickiewicza z 1821 roku,  w wykonaniu szczecińskiego Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego. Prezes oddziału pilskiego – pan Lech Żak – w swojej jubileuszowej przemowie przekazał wiele ciepłych słów wszystkim twórcom i członkom oddziału pilskiego. Wiele słów uznania i szacunku poświęcił pierwszemu prezesowi oddziału pilskiego, którym był Marian Perczak, a wszystkim naszym energetykom, którzy już odeszli oddano hołd pełną refleksji minutą ciszy. Jubileuszowy film o początkach powstania oddziału z historycznym rysem elektryki pilskiej, wieloma starymi fotografiami z przeszłości ze wzruszeniem oglądaliśmy wszyscy, a szczególnie ci, którzy patrzyli na siebie sprzed kilkudziesięciu z górą lat.


Spotkanie jubileuszowe było świetną okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń i medali zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Pięknym akcentem uroczystości było wręczenie Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszy z tych medali Prezes SEP Piotr Szymczak przekazał na ręce Lecha Żaka – prezesa oddziału pilskiego, dwa kolejne otrzymali – Jerzy Warkowski (koło 18 Piła) i Mirosław Lisowski (koło 3). Pan Bazyli Markowicz z kolei (koło nr 18 Piła) otrzymał medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego.

Pierwszą kategorią odznaczeń przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego była „Honorowa odznaka za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczenia otrzymali: Edmund Kuźniak (koło 19 Rogoźno), Bazyli Markowicz (koło 18 Piła) i Piotr Piasek (koło 12 Wronki). Druga kategoria odznaczeń to odznaczenia nadane przez Zarząd Główny SEP i tak: szafirową odznakę honorową SEP otrzymali Edmund Kuźniak i Piotr Pinczyński. Złotą odznakę honorową SEP otrzymali: Baltazar Bartkowiak, Stanisław Bielecki, Zbigniew Chojnacki, Włodzimierz Ostański, zaś Srebrną odznakę: Henryk Abraham, Ryszard Belter, Arkadiusz Białek, Sławomir Dorna, Krystyn Graś, Zenon Górecki, Waldemar Kuczko, Sebastian Krawczak, Krzysztof Merker, Wiesław Nowak, Witold Pospieszny, Zbigniew Przybylak, Marek Tysiączny. Prezydent Piły, Piotr Głowski przekazał także listy gratulacyjne „za całokształt” – honorujące naszych wspaniałych seniorów – energetyków pracujących wiele lat w regionie pilskim: Jerzego Warkowskiego i Stanisława Grabowskiego.
Głos – bardzo bardzo licznie – zabrali zaproszeni goście. Gratulacjom i miłym słowom nie było końca – Oddziałowi Pilskiemu życzenia złożyli liczni przedstawiciele Partnerów, Przyjaciół, Szkół, instytucji współpracujących, zaprzyjaźnionych oddziałów SEP i stowarzyszeń branżowych. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat działalności Oddziału Pilskiego SEP, wiele życzeń rozwoju, pomyślności i dalszych osiągnięć. Nie brakowało refleksji związanych z przekazywaniem kompetencji młodemu inżynierskiemu pokoleniu. Oprócz szkół branżowych gratulacje z okazji jubileuszu, prezesowi Żakowi i całemu oddziałowi przekazała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich z Rogoźna – pani  Danuta Karolak, z którą od ponad dwóch lat miejscowe koło SEP aktywnie współdziała na co dzień.  Podziękowania przekazywali także przedstawiciele większych zakładów pracy jak CEDC – dawniej Bols czy IKANO Industry, którzy w pięknych słowach dziękowali za wzorcowe szkolenia ich pracowników w obsłudze i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przeprowadzane regularnie w ich zakładach pracy. Spotkanie koleżeńskie, zaakcentowane okazałym i bardzo smacznym jubileuszowym tortem trwało do późnych godzin wieczornych. Każdy z uczestników wychodząc z imprezy otrzymał egzemplarz wydawnictwa jubileuszowego „Wokół światła – szkice, refleksje, wspomnienia w 40. rocznicę powstania oddziału Pilskiego SEP”. 

Lata 2018-2019 to czas świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki wielu imprezom, spotkaniom, konferencjom i wystawom przypominane są mało znane fakty historyczne i wspominani ludzie, którzy tę historię tworzyli. Elektrycy świętują jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, aby uczcić zorganizowany w czerwcu 1919 roku I Zjazd Elektrotechników Polskich w Warszawie, na którym doszło do założenia naszego Stowarzyszenia. 
Oddział w Pile został wydzielony z Oddziału Poznański SEP im. prof. Józefa Węglarza a za oficjalną datę jego powstania przyjmuje się luty 1980 roku. Mija właśnie 40 lat od tego, bardzo ważnego dla całego regionu, wydarzenia. Wówczas oddział zrzeszał 12 kół z liczbą 265 członków, dziś do oddziału pilskiego SEP należy 204 członków skupionych w 15 kołach.


Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za działalność stowarzyszeniową, za aktywność, zaangażowanie, pasję, poświęcony czaso raz tworzenie przyjacielskiej atmosfery, która pozwala nam – w 2020 roku- cieszyć się wspólnie pięknym jubileuszem 40-lecia Oddziału Pilskiego w 100-lecie istnienia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH!
A młodych inżynierów i techników serdecznie do nas zapraszamy!  


Zobacz Gratulacje od naszych Przyjaciół 


© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020