Prezes - Lech Żak

 

I Wiceprezes - Krystyna Rauhut

 

II Wiceprezes - Ryszard Belter

 
Skarbnik -
Mirosław Lisowski
 

Sekretarz -  Stanisław Wernerowski

 

Członkowie Zarządu - Edmund Kuźniak, Witold Pospieszny, Tomasz Kopczyński, Jan Florek, Artur Gugała, Baltazar Bartkowiak

 

Komisja Rewizyjna - Zbigniew Chojnacki, Krzysztof Rauhut, Waldemar Kuczko

 

Sąd Koleżeński - Jerzy Warkowski, Ryszard Gawrych, Przemysław Kubacki