Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski zaprasza do uczestnictwa w seminariach przedegzaminacyjnych, kursach oraz szkoleniach specjalistycznych w zakresie eksploatacji, pomiarów ochronnych i odbiorczych urządzeń energetycznych. Udział w naszych szkoleniach to gwarancja poszerzenia wiedzy i umiejętności również w zakresie zasad bezpieczeństwa, a co najważniejsze możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

 

Proponujemy szkolenia EKSPLOATACJI (E) i DOZORU (D) w zakresie:

→ Grupa 1 - elektroenergetycznym

→ Grupa 2 - ciepłowniczym

→ Grupa 3 - gazowym

 

NASZE ATUTY TO:

→ własna komisja egzaminacyjna

→ doświadczeni wykładowcy

→ współpraca z uczelniami technicznymi

→ seminaria przedegzaminacyjne i egzaminy również w siedzibach Zamawiającego


PONADTO OFERUJEMY:

→ projektowanie, budowę i eksploatację linii i stacji elektroenergetycznych

→ diagnostykę urządzeń i budowli oraz monitoring terenów z wykorzystaniem dronów

→ montaż układów pomiarowych SN i nN oraz ich dostosowanie do TPA

→ termowizję użytkową budynków i instalacji przemysłowych

→ monitoring i automatykę użytkową i przemysłową

→ dobór i montaż urządzeń awaryjnego zasilania w energii

→ audyty energetyczne optymalizujące zużycie energii

→ certyfikaty energetyczne nieruchomości

→ przeglądy eksploatacyjne, pomiary okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych

→ bezinwazyjną lokalizację uszkodzeń instalacji podziemnych