Koło nr 5 - Enea Chodzież

 

Kampania społeczna „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.

     W dniu 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, na konferencję kampanii społecznej „CZAD i OGIEŃ” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej przybyło wielu dostojnych gości wśród których nie zabrakło naszego kolegi z Chodzieskiego koła SEP – Marka Nowaka. Przedstawił on na niej jedna z licznych prezentacji wtedy omawianych. Była to prezentację na temat: „Ogrzewanie pomieszczeń elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych”.