Oddział Stowarzyszenia Elektryków w Pile organizuje w co 3 środę każdego miesiąca, szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia elektroenergetyczne Dozoru i Eksploatacji dla wszystkich 3 grup energetycznych G1; G2; G3. Szkolenia odbywają się w siedzibie NOT w Pile ul Browarna 19 (pokój 131) w godzinach 9.oo - 13.oo i kończą się egzaminem przed uprawnioną Komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prosimy o każdorazowe upewnienie się co do terminu każdego szkolenia w biurze SEP - adres, telefon i mail w nagłówku naszej strony internetowej.

Zgłoszenia na szkolenia przygotowujące do egzaminu prosimy pobrać z naszej strony, wypełnić je interaktywnie i dostarczyć do siedziby 
oddziału pocztą, osobiście lub mailowo na podany na nim adres biura oddziału SEP.

Niektóre koła SEP oddziału pilskiego z własnej inicjatywy organizują na swoim terenie identyczne szkolenia kończące się egzaminem dla firm lub zgłoszonych grup osób liczących nie mniej aniżeli 12 osób. Informacje o terminach i miejscach aktualnych szkoleń podają poszczególne koła w swoich zakładkach internetowych i na stronie oddziału SEP.  Aktualnie - koło nr 19 w Rogoźnie organizuje w dniu 30 marca szkolenie w Obornikach. Informacji udziela Prezes koła - mail i telefon także w zakładce koła

 

1. Zgłoszenie na uprawnienia elektryczne

2. Zgłoszenie na uprawnienia