Władze wybrane na kadencję 2018 - 2021

W wyniku głosowania 18 uprawnionych delegatów jednomyślnie – ilością 18 głosów wybrano Prezesa – kol. Lecha Żaka.
- Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyn Graś i Baltazar Bartkowiak.
- Wybrano 10 członków Zarządu: Kuźniak Edmund, Lisowski Mirosław, Pospieszny Witold, Belter Ryszard, Wernerowski Stanisław, Kopczyński Tomasz, Rauhut Krystyna, Florek Jan, Gugała Artur, Bartkowiak Baltazar.
- wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Chojnacki Zbigniew, Rauhut Krzysztof, Kuczko Waldemar.
- Wybrano Sąd Koleżeński w składzie: Warkowski Jerzy, Gawrych Ryszard, Kubacki Przemysław.
- wybrano osoby do Rady Nadzorczej Komisji Egzaminacyjnej i Szkoleń: Staszek Kazimierz, Graś Krystyn.
- wybrano delegatów do Rady Regionalnej FSNT NOT w Pile: Żak Lech, Wernerowski Stanisław, Markowicz Bazyli, Chojnacki Zbigniew, Pinczyński Piotr, Bartol Leszek.
- wybrano delegatów na XXIII WZD w Poznaniu: Lech Żak oraz Belter Ryszard.