04.05.2020

 

 

W pilskim oddziale SEP szkolimy i egzaminujemy zdalnie

 

W ostatni dzień kwietnia pilski oddział SEP przeprowadził w Rogoźnie Wlkp. pierwsze zdalne szkolenie i egzamin, zgodnie z przepisami wynikającymi z ograniczeń w dobie pandemii koronawirusa. By wypróbować działanie techniki zdalnej i oswoić z nią wykładowców i Komisję Egzaminacyjną ograniczyliśmy liczbę słuchaczy - wybraliśmy tylko pięć osób, chcących uzyskać uprawnienia w jednej grupie urządzeń - G1 i wyłącznie do 1 kV.
A jak to się odbyło?


Zgodnie z zaleceniami, słuchacze złożyli pisemne oświadczenia, iż nie przebywali w okresie ostatniego miesiąca za granicą oraz nie mieli styczności z osobami zainfekowanymi i nie przebywali oni i ich bliscy jako pacjenci w lecznictwie zamkniętym. Byli oczywiście cały czas w przepisowych maseczkach oraz w zalecanej odległości od siebie, a w każdym z pomieszczeń przebywały tylko dwie osoby. Kontakt zdalny z obiema grupami miał prezes koła SEP w Rogoźnie Wlkp. i wieloletni organizator szkoleń na uprawnienia SEP - Edmund Kuźniak. Wykłady i prezentacje podczas szkolenia, ze swoich domów, prowadzili koledzy z kół SEP w Chodzieży i Pile - Marek Nowak i Mirosław Rutkowski. Połączenie internetowe wykładowców ze słuchaczami zgromadzonymi w dwóch różnych miejscach uzyskaliśmy przez popularny komunikator zainstalowany na osobistych laptopach. Sam egzamin wyglądał podobnie - do słuchających dołączyli po prostu członkowie Komisji Egzaminacyjnej. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu i weryfikacją egzaminowanych czuwał przewodniczący pilskiej Komisji Egzaminacyjnej SEP-u, Mirosław Lisowski.
Efekty?


Wszystko wypadło zgodnie z planem – egzaminowani „próbę ognia” zaliczyli świetnie,
a ponieważ w kolejce już czekają kolejni chętni kursanci – zapewniamy – jesteśmy gotowi! System zdalnych szkoleń, które będą kończyły się egzaminem i wydaniem prawomocnych uprawnień do wykonywaniu zawodu elektryka czy energetyka działa! Dziękujemy za otrzymane mailowe podziękowania za przeprowadzone szkolenie – to znaczy, że eksperyment się udał a szkolenia w tym trybie będziemy przeprowadzać aż do uchylenia obowiązujących ograniczeń wynikających z tzw. ustawy covidowej.