16.12.2019

roku bieżącego podpisaliśmy w tej sprawie formalne Porozumienie. Spisane ono zostało na ozdobnym blankiecie z logo Szkoły i 100 lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich a podpisane przez Panią Danutę Karolak i dwoje członków Zarządu koła - Prezesa, Edmunda Kuźniaka i V-ce Prezesa,  Sebastiana Krawczaka. Przez cały ten czas wykonaliśmy nieodpłatnie wiele prac doradczych w celu osiągnięcia przez Szkołę, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Szczególnie szybko wykonywaliśmy niektóre prace wymagające natychmiastowej interwencji, gdy ujawnione nieprawidłowości mogłyby zagrażać bezpieczeństwu uczniów i obiektów.  Jako organizacja mamy w zamian, ze strony szkoły zapewnione nieodpłatne korzystanie z sal i sprzętu projekcyjnego do szkoleń BHP i spotkań organizacyjnych przy różnych okazjach. Wynika to z treści zaprezentowanego obok porozumienia. W kończącym się roku jubileuszy koła i SEP-u stwierdziliśmy, że nasza  współpraca się ustabilizowała na tyle (choć może nie do końca funkcjonuje ona idealnie) że zamierzamy je nieco poprawić i przedłużyć, także na przyszły rok - gdy będziemy obchodzić 40 lecie powstania oddziału SEP w Pile a szkoła 75 lecie swego istnienia. Szkoła więc jest wiekowa i na dodatek mieści się w dwóch budynkach oddalonych od siebie około 100 metrów co logistycznie jest bardzo trudne do ogarnięcia. Budynki wymagają wielu prac odtworzeniowych i wręcz rewaloryzacyjnych (położona jest w miejskiej strefie objętej ochroną konserwatorską) by szkoła w nowoczesny sposób mogła jeszcze wiele lat służyć uczniom w czym zdeterminowana jest cała dyrekcja szkoły, a jej Dyrektor szczególnie.