18.10.2019

Koło w Rogoźnie założyło sobie, że przy okazji Wystawy Elektrotechnicznej na 100 lecie SEP spróbuje zainteresować tematem dyrekcje szkół podstawowych i średnich. Nazwijmy to testem czy ideą powołania Izby tradycji i prezentacji zawodów elektrycznych ma sens i komu tak naprawdę byłaby ona potrzebna. Każda z wymienionych szkół w gminie otrzymała oddzielne, specjalne pisemne zaproszenie od SEP-u na prezentacje zawodów elektrotechnicznych dla uczniów końcowych klas na bazie prezentowanych w muzeum eksponatów. Najszybciej bo po kilku dniach mieliśmy odzew od p. Danuty Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, z którą  to szkołą rogozińskie koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich współpracuje na co dzień. Zgłosiła się do nas pani Marta Grill - Doradca zawodowy szkoły, celem ustalenia spotkań z uczniami 7 i 8  klas i poprosiła o prelegenta, który ich oprowadzi po ekspozycji i naświetli specyfikę zawodów związanych z elektryką i pochodnymi. W sumie na takie spotkania dotarło z tej szkoły sześć klas co przełożyło się na prawie setkę uczniów. Kolejną szkołą z dobrze rozumianym prawidłowym wyborem przyszłego  zawodu przez swoich uczniów była Szkoła im J.P. II z Prusiec gdzie Pani Dyrektor już przy okazji pobytu naszego przedstawiciela z zaproszeniem na wystawę od razu ustaliła termin wizyty swoich uczniów w muzeum. Wychowawczynie klas 7 i 8 p. Anita Bardzik i Michalina Kuhn dotarły do muzeum z prawie 20 uczniów.  Inne szkoły potrzebowały więcej czasu aby się przekonać do celowości takiej wizyty swoich uczniów. Tym szkołom, które jeszcze się na takie spotkania nie umówiły przypominamy, iż wystawa trwa tylko do końca października br. Zapraszamy i nadal nasi przedstawiciele gotowi są do udzielania fachowego instruktarzu o zawodach elektrycznych choćby tylko po to, by młodzi ludzie nie popełniali życiowego błędu przy wyborze swej przyszłej drogi życiowej. To jest szansa dla Waszych uczniów. Prosimy skorzystać.