07.10.2019

CZTERY TOASTY

 

Co by było wśród zakresu,

Na który ludzie rzuceni,

Bez światła, ciepła, magnesu

I elektrycznych promieni?

 

Co by było? zgadnąć łatwo:

Ciemno, zimno, chaos czyste.

Witaj więc, słoneczna dziatwo,

WIWAT światło promieniste!

 

Lecz cóż po światła iskierce,

Gdy wszystko dokoła skrzepło?

Zimny świat i zimne serce,

Ciepła trzeba. WIWAT ciepło!

 

Pełnych światła i zapału

Często silnych wiatr rozniesie;

By ciało zbliżyć ku ciału,

Jest magnes. WIWAT, magnesie!

 

Tak gdy zrośniem w okrąg wielki

Przez magnesowaną styczność,

Wówczas z lejdejskiej butelki

Palniem: WIWAT elektryczność!

 

Adam Mickiewicz