Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Nowy Prezes koła SEP we Wronkach

W kole nr 12 oddziału pilskiego SEP – z siedzibą  we Wronkach – odbyły się wybory nowego zarządu.  W ich wyniku, prezesem wronkowskiego koła SEP  został  Piotr Piasek.  Podczas zebrania poruszano tematy związane z organizacją imprez techniczno-naukowych i integracyjnych. Nie zabrakło również  podziękowań dla ustępującego  prezesa,  którym przez wiele lat był  Leszek Bartol, na którego ręce składamy wielkie podziękowanie za niestrudzoną  pracę na rzecz koła i całego oddziału. Czekamy na podsumowanie kadencji i wybory w pozostałych kołach naszego oddziału  a nowemu zarządowi koła we Wronkach życzymy wielu udanych projektów.

Leszek Bartol i Piotr Piasek

Dzień Kobiet

Edukacyjne Centrum Energetyki w Rogoźnie zaprasza do odwiedzin

Masz wolny dzień i chcesz ciekawie spędzić czas z dziećmi ? Zapraszamy do zwiedzenia Sali Energetycznej mieszczącej się w ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.  To bardzo interesujące miejsce nie tylko dla miłośników energetyki. Na pewno warto tutaj zajrzeć !

Mimo obostrzeń covidowych, dzięki pasji grupy ludzi  – głównie z koła nr 19 Rogoźno  pilskiego SEP, które działa nieprzerwanie od prawie 40 lat –  zdecydowaliśmy się otworzyć i  udostępniać wystawę, oczywiście w reżimie sanitarnym – mówi szef koła Edmund Kuźniak.  Główny powód tej decyzji tkwi zapewne w samej nazwie Edukacja – bo to ona właśnie czekać nie może. Zbliżają się terminy wyborów szkół zawodowych, średnich czy kierunków studiów, a każdy młody człowiek musi mieć czas  na spokojny wybór swej zawodowej drogi. Myślimy, że zainteresować się nią powinni także troskliwi  rodzice, mający w najbliższej perspektywie decyzje swoich dzieci o wyborze ich przyszłości. Nasze Centrum – mając  na celu przybliżanie i pomoc w wyborze zawodów elektrycznych – pokazuje jednocześnie potęgę i trwałość energii elektrycznej.  Co ciekawe – większość dawnych i obecnych wystaw charakteryzuje się hermetycznym brakiem dostępu (zamykane gabloty), wirtualnością eksponatów lub ich multimedialnymi  prezentacjami twierdząc, że w ten sposób chroni się  je przed zniszczeniem. My postanowiliśmy pójść niejako pod prąd  – wiadomo –  elektrycy;-) Podstawowym założeniem naszej wystawy jest absolutna dostępność eksponatów – można ich dotknąć, obejrzeć czy poczytać. Z własnych doświadczeń doskonale wiemy, że nie przekonamy nikogo do tego trudnego zawodu pokazując mu to,  z czym będzie miał do czynienia jedynie przez szybkę gabloty czy  komputera. Oznacza to, że każda osoba nas odwiedzająca może 99 % eksponatów wziąć do ręki, niektóre nawet rozkręcić ( w tym celu narzędzia też są dostępne). Jedynie  bardzo ciężkie eksponaty muszą właśnie z powodu ich ciężaru a tym samym bezpieczeństwa odwiedzających, pozostać na swoich miejscach. Chronimy tylko i wyłącznie najstarsze – prawie stuletnie dokumenty eksponując ich wierne fotokopie.   

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom – stoły na eksponaty przekazały dwie miejscowe szkoły – Podstawowa nr 2 i  Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, natomiast nakrycia na nie zorganizowała nasza  koleżanka Ania Marciniak. Ze względu na trwająca pandemię, ECE od kilku miesięcy czeka na uroczyste otwarcie i oficjalne podziękowanie sponsorom, i  ofiarodawcom. Wystawa wciąż się powiększaa pierwsi zainteresowani już się pojawili,  na dowód czego udostępnili nam swoje zdjęcia ze zwiedzania naszej ekspozycji. Ekspozycja nie ma stałych godzin otwarcia  –  udostępniamy ją na wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne (600-553-221) lub mailowe: kolo19@sep.pila.pl.

Zapraszamy!

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Zasłużeni – nagrodzeni!

Zasłużeni działacze Oddziału Pilskiego SEP i zaproszeni goście spotkali się 22 listopada 2021 roku w  Hotelu Olympic we Wronkach, aby odebrać wyróżnienia i odznaki za wieloletnią pracę na rzecz naszego oddziału i całej branży.  Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, którymi są – odznaczeni odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki” wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – panowie Piotr Piasek i Bazyli Markowicz.  Szafirową Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali: Irena Francuzik, Leszek Bartol, Piotr Piasek, Andrzej Cenker, Mirosław Lisowski, Ryszard Budnik, Andrzej Michalak, Bazyli Markowicz, Zdzisław Karmelita, zaś  Srebrną Odznakę Honorową SEP  otrzymał p. Grzegorz Paczkowski.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in.:  prezes SEP Piotr Szymczak, Beata Hanyżak – Starosta Powiatu Szamotulskiego, Mirosław Wieczór – Burmistrz Wronek, Monika Kozber – dyrektor ZS nr 1 we Wronkach. Korzystając z obecności naszych partnerów, przyjaciół, współpracowników i dziennikarzy rozmawialiśmy także o naszych planach i projektach na następne miesiące, wśród których jest projekt odtworzenia klasy energetycznej w Technikum na Leśnej we Wronkach.  Obecna na naszym spotkaniu pani dyrektor szkoły Monika Kozber z entuzjazmem podjęła  wolę współpracy  – stąd razem mogliśmy  ogłosić, iż już we wrześniu przyszłego roku prowadzony będzie nabór do pierwszej klasy, która będzie kształcić kadry Energetyki 4.0. i będzie to klasa pod patronatem SEP Piła. Wkrótce podpisanie stosownych porozumień.

Wszystkim wyróżnionym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i  życzymy wielu  dalszych, równie wspaniałych  lat aktywności,  pomysłów, a także pokładów energii do ich realizacji.

VI rajd rowerowy „Marienwalde”

Za nami kolejny już, poznawczy i niezwykle ciekawy rajd rowerowy, którego tematem przewodnim były: warstwa historyczna – odkrywanie dawnych miejscowości i warstwa naukowo-techniczna: koncepcja „klastrów energetycznych”. Trasa  – ok 45 km, w terenie obejmującym w znacznej części były poligon.

Punktem startu i mety był punkt widokowy rezerwatu przyrody „Wrzosowiska w Okonku”. Dawniej był to  punkt obserwacyjny dowództwa wojsk artyleryjskich na plac ćwiczebny (utworzonego w latach 50‑tych)  „43 Poligonu Artylerii-Marianowo”, w późniejszych latach powiększanego do łącznie ponad 10 tys. ha terenu. W późniejszym okresie wykorzystywany był również do ćwiczeń wojsk pancernych. Po zamknięciu poligonu w 2000r. rozpoczął się proces rozminowywania terenu i przekazywania go pod zarząd Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Okonek, częściowo Nadleśnictwo Czarnobór). Staraniem przedstawicieli Nadleśnictwa Okonek w 2008r. objęto ochroną teren byłego placu manewrowego w postaci rezerwatu „Wrzosowiska w Okonku” (pow. 204 ha) oraz utworzono obszar Natura 2000 „Poligon w Okonku” (pow. 2100 ha).

Na rajdu każdy z uczestników otrzymał mapę terenu z 1935r. (źródło: Archiwum Map Zachodniej Polski: http://mapy.amzp.pl/maps.shtml) obrazującą zagospodarowanie terenu sprzed utworzenia ww. poligonu w celu rozpoznawania w czasie rajdu swojej, bieżącej lokalizacji.

Minąwszy po drodze pomnikowego buka „Komendant”, uczestnicy rajdu dojechali do terenu pierwszej z byłych miejscowości: Barkniewko (Barkenbrügge). We wsi oprócz zabudowań mieszkalnych zlokalizowany był kościół, dwa cmentarze oraz leśniczówka. Do dnia dzisiejszego znaleźć można pozostałości cmentarzy. Wieś stanowi obecnie urokliwą, rozłożystą dolinkę, porośniętą zdziczałą roślinnością dawnych sadów. W jej okolicy, w czasie wojny,  zlokalizowano niemiecki obóz jeniecki. W maju 2019r., z inicjatywy IPN o. Poznań oraz Nadleśnictwa Okonek, odsłonięto pomnik upamiętniający wraz z rekonstrukcją bramy obozowej i tablicą informacyjną.

Kolejną miejscowością na trasie rajdu był Czersk (Marienwalde). Przepływająca niedaleko rzeka Czarna dała początek nazwie tej miejscowości. Jej ludność wysiedlono podczas tworzenia w sąsiedztwie poligonu „Gross Born – Brone Sulinowo”. Na jej terenie zlokalizowano m.in. zarząd utworzonych wówczas Lasów Wojskowych obszarem obejmujący łącznie blisko 20 tys.ha. Budynek –  na potrzeby zarządu –  nie został wybudowany, lecz (uwaga) przeniesiony z Barkniewka. Na terenie miejscowości podziwiać możemy pomnikowe dęby szypułkowe „Czesław” i „Łukasz”.

Trasa rajdu wiodła dalej starym duktem (widoczne pozostałości starobruku), pośród pięknych lasów do miejscowości Borki i wyprowadziła dalej rajdowiczów na teren lotniska „Wilcze Laski”, które zostało utworzone również w latach 50-tych jako lotnisko rezerwowe dla bazy lotnictwa wojskowego w Nadarzycach. Dzisiaj w rękach prywatnych, stanowi lądowisko awaryjne oraz lądowisko dla służb przeciwpożarowych. Odbywają się tutaj duże imprezy dla automaniaków.

Ostatnią z odwiedzonych  miejscowości było Brodźce (Steinforth), obecnie siedziba leśnictwa Płytnica. W sąsiedztwie rzeki Płytnicy właśnie i pięknych jezior Rymierowo, Brodźce, Przełęg.

Dalej uczestnicy szybkim tempem, po dobrze utwardzonych drogach, pośród pięknych, zróżnicowanych lasów dotarli do punktu startu tj. poligonowego placu manewrowego i rezerwatu „Wrzosowiska w Okonku” jednocześnie. Czekał tam na nich ciepły posiłek, nagrody i odznaczenia oraz…, z uwagi na widoczne zadowolenie z wyprawy, zapowiedź następnego rajdu.

Istotnym punktem wydarzenia, z uwagi na uczestnictwo w rajdzie członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, była również, omawiana zarówno podczas, jak i na zakończenie rajdu, możliwość tworzenia tzw. klastrów energetycznych, tj. budowania grup obiektów wyposażonych jednocześnie w źródła energii elektrycznej (np. z popularnej obecnie fotowoltaiki), jej odbiorników (np. systemy grzewcze) wraz z ich magazynami (np. ogniwa wodorowe). Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny przy partnerstwie ze strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział pilski oraz lokalnej wytwórni Cydrowin z Jastrowia.

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach
i w pamięci naszej…”

Pamiętamy o naszych zmarłych Kolegach!
Cześć Ich pamięci!

Seminarium i wędki

Koło nr 12 SEP we Wronkach zorganizowało seminarium „Fotowoltaika we Wronkach”.  Spotkanie techniczne  połączyliśmy  z weekendowym wędkowaniem na stawie w Nowej Wsi k/Wronek.  Oczywiście złowione ryby wróciły do wody 🙂

Fotoreportaż z wycieczki naukowo-technicznej oddziału pilskiego!

Na początku października 2021 odbyła się wycieczka członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Piła. W wycieczce wzięło udział 27 członków SEP z różnych kół oddziału. Pierwszego dnia zwiedziliśmy największy w Polsce Ogród Botaniczny w Wojsławicach koło Niemczy. Jest to Arboretum służące  nauce oraz tysiącom gości, których przyciąga  bujna przyroda i największa w Polsce Narodowa Kolekcja Historycznych Odmian Różaneczników, bukszpanów oraz największa w Europie kolekcja liliowców. Po ogrodzie oprowadziła nas pani przewodnik barwnie opowiadając o ogrodzie i kolejnych jego  właścicielach. W ogrodzie znajduje się również GEOretum otwarte w 2017r. w miejscu lokalnego kamieniołomu, a także galeria, kuźnia i restauracja „Ogrodowe Smaki”.

Po zwiedzeniu ogrodu ruszyliśmy do Świątyni Pokoju w Świdnicy. Jest to piękna protestancka świątynia (największa drewniana świątynia w Europie z  unikalną barokową amboną) oddana do użytku w 1657r. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejnym punktem wycieczki była Jelenia Góra. Mieliśmy tutaj nocleg w pięknym hotelu Cieplice przy parku uzdrowiskowym. Zjedliśmy wspaniałą kolację a następnie można było skorzystać z basenu, sauny lub wyjść na spacer  do pięknego parku.

Następnego dnia, po świetnym śniadaniu, pani przewodnik pokazała nam najciekawsze miejsca  Jeleniej Góry. Pojechaliśmy także do miejscowości Siedlęcin,  gdzie zwiedziliśmy dwór obronny z XIV wieku –  tzw. wieżę książęcą, czyli  gotycką budowlę mieszkalną z zachowanymi malowidłami ściennymi. Jej wnętrze zdobią unikatowe w skali światowej malowidła, nawiązujące do życia i śmierci postaci św. Krzysztofa i legendy o Lancelocie- rycerzu króla Artura. Barwnie o tej legendzie opowiedział nam miejscowy przewodnik.

Kolejnym punktem było zwiedzenie Kościoła Łaski pod Krzyżem Chrystusa w Jeleniej Górze, starówki  oraz  „Grzybka” na wzgórzu B. Krzywoustego. Stąd spacerkiem przeszliśmy piękną trasą do magicznego gościńca „Perła Zachodu”, usytuowanego tuż nad krawędzią stromego urwiska, będącego jednocześnie linią brzegową jeziora Modre. Z tarasu oraz wieży widokowej rozpościera się ujmująca panorama jeziora z mostkiem i otaczającymi go skałkami. Ponieważ autobus nie mógł tam dojechać, wróciliśmy spacerem uroczą trasą.

Następnego dnia pojechaliśmy do Świeradowa Zdroju,  gdzie  spacerem przeszliśmy  do najwyższej wieży widokowej w Polsce Sky Walk  (62 m), która znajduje się na zboczu Góry Świeradowiec  (1037m npm). Wejście na nią sprawia niesamowite wrażenie, zwłaszcza przezroczysta platforma na szczycie wieży. Po wrażeniach z wieży zwiedziliśmy Dom Zdrojowy – pijalnię wód.

Ostatnim punktem wycieczki była kamienno-betonowa zapora w Pilchowicach, oddana do użytku w 1912 r. Długość w koronie 270 m, pojemność zbiornika 50 mln m3, różnica poziomów wody – 62m. Ogólna moc zainstalowana po modernizacji w 2014r. – 13,364 MW. Obecnie jest ona w pełni zautomatyzowana. Niestety ze względu na stan epidemiologiczny nie otrzymaliśmy zgody na zwiedzanie Elektrowni Wodnej wobec czego  udaliśmy się na smaczny obiad do karczmy przy zaporze;-)  Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Piły. Wycieczka odbyła się przy pięknej pogodzie i w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Wycieczkę pilotował kol. Ryszard Budnik.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020