IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (IV KEP)

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ (IV KEP) – najważniejszego wydarzenia branżowego 2024 roku

Zachęcamy firmy i instytucje do aktywnego udziału w przygotowaniach i podczas IV Kongresu Elektryki Polskiej. Naszym celem jest m.in. przedstawienie dorobku podmiotów działających na rynku polskim, dlatego Kongresowi towarzyszyć będzie m.in. wystawa osiągnięć branżowych. Przewidujemy możliwość zaprezentowania się na stoiskach firmowych, posterach, itp.

WARTO BYĆ PARTNEREM SEP PODCZAS ORGANIZACJI KONGRESU

Oferujemy wszechstronny wybór możliwości promocji w ramach współpracy partnerskiej. Proponujemy naszym Partnerom specjalne pakiety (m.in.: diamentowy, złoty, srebrny). Jesteśmy otwarci na współpracę i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do strony internetowej https://4kep.sep.com.pl oraz do kontaktu.

Gratulacje dla Prezesa oddziału pilskiego SEP

Szanowny Panie Prezesie!

Kończy Pan ponad 30-letnią pracę w Radzie Miejskiej Krzyża Wielkopolskiego. Trzy dekady pracy jako radny to ogrom skomplikowanych procesów, pomysłów, projektów, ale i trudnych ludzkich spraw i przemian społecznych.

Ryszard Belter

W ciągu tych 30 lat pełnił Pan w samorządzie wiele ważnych funkcji, m.in. Przewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i wiele innych. Wkład Pana pracy, często wykraczający poza obowiązki, i osobiste zaangażowanie w sprawy miasta i jego mieszkańców zasługuje na szacunek i docenienie a wysiłek włożony w działalność na rzecz społeczności lokalnej i administracji samorządowej jest przykładem jak należy rozumieć służbę publiczną.
Praca samorządowa dobiegła końca, ale zaczyna się doskonały czas na rozwijanie zamierzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom urzędnika samorządowego. Niech doświadczenia z wieloletniej pracy samorządowca będą inspiracją do dalszych działań na rzecz naszej branży i przyniosą satysfakcję z realizacji kolejnych pomyślnych projektów.

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia!

Członkowie Zarządu i Koledzy
SEP Piła

Wielkanoc 2024

Michał Doliwo-Dobrowolski będzie miał swoją tablicę w Rogoźnie Wielkopolskim

Już ponad rok temu informowaliśmy o wspaniałej inicjatywie Kolegów z Koła SEP nr 19 w Rogoźnie Wielkopolskim,  którzy z niezwykłą determinacją przez kilka lat zabiegali o utworzenie w ich mieście EDUKACYJNEGO CENTRUM ENERGETYKI. Uroczyste otwarcie ECE przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Wielkopolskim odbyło się 3 września 2022 roku ,  a z inicjatywy ówczesnego prezesa Oddziału Pilskiego Lecha Żaka patronem tego miejsca został Michał Doliwo-Dobrowolski.

Po pomyślnym otwarciu Edukacyjnego Centrum Energetyki Koledzy z koła SEP nr 19 z jego ówczesnym przewodniczącym Edmundem Kuźniakiem na czele i przy wsparciu Oddziału Pilskiego SEP, z niegasnącym entuzjazmem dbają,  aby ECE nie stało się martwym kolejnym zbiorowiskiem staroci. Jest to miejsce pełne życia, gdzie przyszli elektrycy czy elektronicy mają możliwość dosłownego dotknięcia tego zawodu i wzięcia do ręki różnych elementów elektrycznych.

Inicjator przedsięwzięcia i społeczny opiekun tego miejsca Edmund Kuźniak, wielokrotnie dziękował i dziękuje Koleżankom i Kolegom z koła i okręgu pilskiego za fizyczne i materialne wsparcie przy urządzaniu ECE – bez Ich pomocy Centrum nie miałoby szans zaistnieć na rogozińskiej i pilskiej mapie. Również bez wsparcia samorządów miejskiego i powiatowego nie dałoby się takiego Centrum utworzyć i utrzymać, za co także należą się podziękowania.

Kolega Edmund Kuźniak nie ustaje w pomysłach i już zapowiada realizację kolejnej inicjatywy: ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Centrum Michałowi Doliwo-Dobrowolskiemu. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad projektem i usytuowaniem tablicy, a Zarząd Oddziału Pilskiego SEP niedawno podjął uchwałę o poparciu inicjatywy ufundowania tablicy.

Wszystkie osoby zainteresowane ufundowaniem tablicy mogą wesprzeć ten projekt wpłacając na konto Oddziału Pilskiego SEP dowolną kwotę na podany numer konta bankowego: 74 1240 3695 1111 0000 4455 6017, wpisując w tytule przelewu: „Darowizna – Tablica w Rogoźnie – Michał Doliwo-Dobrowolski”. Serdecznie dziękujemy za każdą kwotę wspierającą to dzieło.

Projekt tablicy wykonanej w czarnym marmurze przez rogozińskiego artystę rzeźbiarza Pana Michała Niedźwiedzia.

Zebranie sprawozdawcze oddziału pilskiego

Pierwszy trymestr roku to zwykle czas na  sprawozdania i podsumowania, ale także na rozmowy o planach, wydatkach i projektach na kolejne miesiące. W ostatnich dniach lutego, w  hotelu Rodło w Pile, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze, na które przybyli  delegaci ze wszystkich kół oddziału.  Gości  powitał prezes oddziału pilskiego SEP – Ryszard Belter a obrady prowadził Leszek Bartol. Żywe i przyjazne dyskusje przyniosły udzielenie absolutorium dla zarządu oddziału,  zatwierdzenie bilansu oraz przyjęcie planu rzeczowego i finansowego na 2024 rok.

Krystyna Rauhut, Ryszard Belter, Leszek Bartol i Lech Żak.
Delegaci kół i uczestnicy zebrania sprawozdawczego.

Dzień Kobiet 2024

Lech Żak laureatem Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2023”

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom, naukowcom, nauczycielom zawodu i menedżerom. Nagroda ma promować i popularyzować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Organizatorem plebiscytu, już od 29 lat, jest redakcja „Przegląd Technicznego” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Podsumowaniem Plebiscytu była uroczysta Gala, która odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT. Podczas uroczystości zostały wręczone tytuły: Diamentowy, Złoty i Srebrny Inżynier oraz Wyróżnienia.

Laureaci odebrali prestiżowe statuetki i dyplomy, które wręczał m.in. Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wśród Laureatów są dwaj przedstawiciele Wielkopolski: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej i jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Lech Żak – energetyk z kilkudziesięcioletnim dorobkiem menedżerskim, wieloletni prezes oddziału pilskiego SEP, obecnie członek ZG SEP.

Lech Żak (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), obok – Andrzej Dera. Wśród laureatów – Jan Krzysztof Ardanowski (czwarty z prawej w drugim rzędzie).

Po części artystycznej, w sali prezydialnej WDT odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów z Zarządem FSNT-NOT, podczas którego podzielono się uwagami nt. obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz problemami środowiska technicznego i jego roli w podnoszeniu standardów cywilizacyjnego rozwoju. Wszyscy byli zgodni, iż wspieranie środowiska inżynierów i techników jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w skali regionalnej, krajowej, ale i globalnej. Laureaci plebiscytu zostali zaproszeni do wstąpienia i aktywności w szeregach Klubu Złotego Inżyniera. A tegorocznym kandydatom do tego zaszczytnego tytułu – życzymy powodzenia!

Szkoleniowe spotkanie kół SEP w Kręgielni we Wronkach

Stało się już tradycją, że zimową porą we Wronieckiej Kręgielni  odbywa się szkolenie połączone z Turniejem w Kręgle Klasyczne.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 26 listopada 2021r., w którym brali udział tylko koledzy z koła nr 12 z Wronek. Rok później, w szkoleniu i pierwszym Turnieju o Puchar Prezesa koła nr 12 we Wronkach brali udział koleżanki i koledzy z kół nr 5 i 12 z Wronek.  1 grudnia 2023r. w szkoleniu i w drugim turnieju o Puchar Prezesa koła nr 12 w Kręgle Klasyczne brali udział członkowie już trzech kół SEP tj. koła nr 5 i 12 z Wronek oraz koła nr 7 z Krzyża.

Jednym z elementów spotkania kół SEP Wronki i Krzyż było jak zawsze, oprócz zawodów kręglarskich i dobrej zabawy, pogłębienie wiedzy technicznej w zakresie weryfikacji kabli średniego napięcia, w kontekście nowej regulacji normatywnej HD 620 S3 cz.10R. Prezentację wygłosił Łukasz Piasek z koła nr 12, który oprócz wspomnianej tematyki dotyczącej linii kablowych przybliżył problematykę zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji słupowych (podstawową oraz dodatkową) oraz opis doświadczeń z eksploatacji izolatorów kompozytowych 110kV. Zagadnienia poruszane w wykładzie wzbudziły bardzo duże zainteresowanie zebranych, co objawiało się gorącą i żywą dyskusją.

Uczestnicy spotkania we Wronkach.
Atmosfera była bardzo miła.
Ruszamy w konkurencję!
I się szkolimy!

W części sportowej (w której wszyscy doskonale się bawili) przeprowadzono zawody w kręgle klasyczne 4*10 rzutów do pełnych (niektórzy zawodnicy nie mogli znaleźć ”dziur” w kulach.

Wyniki Drugiego Turnieju o Puchar Prezesa koła nr 12 Wronki 2023

l.p.Imię; Nazwiskokoło SEPTor 1Tor 2Tor 3Tor 4WynikMiejsce
1.Artur Boberskinr8 Krzyż32322130115
2.Wiesław Mąkanr8 Krzyż29494736161
3.Łukasz Downarnr12 Wronki39363050155
4.Grzegorz Dubielnr8 Krzyż38233531127
5.Ryszard Belternr8 Krzyż33312240126
6.Wiesław BiałekNr5 Wronki32283842140
7.Leszek Bartolnr12 Wronki42413347163
8.Maria Belternr8 Krzyż31153730113
9.Beata Mąkanr8 Krzyż41144547147
10.Marek Sobkowiaknr8 Krzyż40294447160
11.Łukasz Piaseknr12 Wronki53544853208zwycięzca
12.Irena FrancuzikNr5 Wronki40283440142
13.Arkadiusz Białeknr12 Wronki45374555182III miejsce
14.Michał Sawczuknr12 Wronki56484652202II miejsce
        
15.Piotr Piaseknr12 Wronki59496362235Poza konkursem

W wyniku przeprowadzonych zawodów I miejsce i Puchar Prezesa koła nr 12 zdobył Łukasz Piasek; II miejsce zajął Michał Sawczuk; III  miejsce  – Arkadiusz Białek. Wśródkobiet I miejsce zajęła Beata Mąka. Nagrodę otrzymała również Maria Belter – za duże zaangażowanie i upór w nauce gry w kręgle. Trzy godziny szybko minęły a uczestnicy spotkania już umówili się na wykład i zabawę przy Kręglach Klasycznych w przyszłym roku.

Wigilia 2023

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, spotkaliśmy się w hotelu Gromada Rodło na naszym sepowskim opłatku. W spotkaniu brali udział członkowie oddziału pilskiego, prezesi kół, przedstawiciele zarządu, Komisji egzaminacyjnej i wykładowcy. Zaprosiliśmy także partnerów ze stowarzyszeń z którymi współpracujemy. W tym roku zagościł u nas również prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Pile p. Bernard Bartosik. Gospodarzem wieczoru był  prezes oddziału pilskiego SEP –  pan Ryszard Belter. Atmosfera była bardzo sympatyczna i miła, rozmowy toczyły się zarówno wokół podsumowań ostatnich miesięcy, ale także spraw oddziałowych i prywatnych. Wspominaliśmy również Kolegów, którzy odeszli w mijającym roku, w szczególności naszego Prezesa Mirosława Lisowskiego. To po był prostu nasz czas – świąteczny, serdeczny i przyjazny.

Przemawia prezes oddziału SEP Piła – p. Ryszard Belter.
Życzenia przekazuje Bernard Bartosik.

Życzenia świąteczne

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020