Lech Żak laureatem Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2023”

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom, naukowcom, nauczycielom zawodu i menedżerom. Nagroda ma promować i popularyzować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Organizatorem plebiscytu, już od 29 lat, jest redakcja „Przegląd Technicznego” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Podsumowaniem Plebiscytu była uroczysta Gala, która odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT. Podczas uroczystości zostały wręczone tytuły: Diamentowy, Złoty i Srebrny Inżynier oraz Wyróżnienia.

Laureaci odebrali prestiżowe statuetki i dyplomy, które wręczał m.in. Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wśród Laureatów są dwaj przedstawiciele Wielkopolski: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej i jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Lech Żak – energetyk z kilkudziesięcioletnim dorobkiem menedżerskim, wieloletni prezes oddziału pilskiego SEP, obecnie członek ZG SEP.

Lech Żak (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), obok – Andrzej Dera. Wśród laureatów – Jan Krzysztof Ardanowski (czwarty z prawej w drugim rzędzie).

Po części artystycznej, w sali prezydialnej WDT odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów z Zarządem FSNT-NOT, podczas którego podzielono się uwagami nt. obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz problemami środowiska technicznego i jego roli w podnoszeniu standardów cywilizacyjnego rozwoju. Wszyscy byli zgodni, iż wspieranie środowiska inżynierów i techników jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w skali regionalnej, krajowej, ale i globalnej. Laureaci plebiscytu zostali zaproszeni do wstąpienia i aktywności w szeregach Klubu Złotego Inżyniera. A tegorocznym kandydatom do tego zaszczytnego tytułu – życzymy powodzenia!

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020