ENERGETYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

Eksperci już od lat podkreślają, że kompetencje przyszłości powinny być kształcone i rozwijane  od najmłodszych lat. Tę potrzebę widzi coraz więcej firm,  przedsiębiorców i ekspertów, którzy wspólnie angażują się w projekty naukowo-edukacyjne dla młodzieży technicznej – przykładem jest spotkanie z cyklu  „Młody Elektryk”,  które odbyło się w styczniu 2023 roku a  zorganizowane zostało przez Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Pile. Spotkanie zostało zainicjowane przez członków koła nr 19 w Rogoźnie,  a adresowane do  dzieci ósmej klasy szkoły podstawowej, przed którymi  stoi wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zaproszeni goście opowiadali o tajnikach pracy automatyka, operatora maszynowni amoniakalnej, elektromontera pogotowia energetycznego oraz innych zawodów pokrewnych.

W Sali Rogozińskiego Centrum Kultury pojawiło się  blisko 120 uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 W Rogoźnie wraz z nauczycielami. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in.: dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie  – pan Jarosław Łatka, pan Waldemar Soboliński – właściciel Chłodni Maria w Rogoźnie, przedstawicielka Enei Operator – pani Agnieszka Stawicka z Biura Rekrutacji i Promocji Pracodawcy oraz prelegenci z koła SEP. Gości przywitał i przedstawił plan spotkania prezes koła SEP  – Piotr Pinczyński.

Eksperci SEP przystępnie omówili zawody związane z elektryką – zawód elektronika przedstawił Piotr Pinczyński, Sebastian Krawczak natomiast omówił zawód elektryka – automatyka, z kolei  Zbigniew Romanowski – krótką historię elektryczności, pilskiego SEP-u oraz zawód energetyka. Pan W. Soboliński przybliżył  zagadnienia pracy przy maszynowni amoniakalnej oraz  jej ścisłych powiązań z elektryk, automatyką i elektroniką. Pani A. Stawicka przedstawiła działalność spółki Enea Operator i zaprezentowała szerokie wsparcie, jakie firma oferuje szkolnictwu technicznemu.

Po prezentacjach głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie pan Jarosław Łatka i  w ciekawy sposób zachęcił uczniów do wybrania zawodu elektryka, jak i pokrewnych specjalizacji.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że  w dzisiejszych czasach technologię wykorzystuje się już wszędzie, zarówno w działaniach  typowo wytwórczych, przemysłowych, jak i w działaniach kulturalnych. Jednak zdarza się, że w  dobie dynamicznych zmian  młodzież może pogubić się w mnogości różnych ofert, może nie mieć do końca orientacji, jakie zawody przyszłości będą najbardziej potrzebne. Dlatego tak ważne są takie spotkania, w których  najbardziej istotne jest to,  żeby młodzi chętnie docierali do różnych  źródeł wiedzy,  korzystali z ciekawych ofert, brali udział  w seminariach, zarówno w szkołach jak i poza nią.

Młodzi adepci po takich spotkaniach jak to, zorganizowane przez  nasze koło nr 19,  już wiedzą, że energetyk  to zawód atrakcyjny, przyszłościowy i poszukiwany na rynku, ale wymagający specjalistycznej wiedzy, uzdolnień technicznych, manualnych i  umiejętności analitycznego myślenia. Przyda się także ćwiczenie spostrzegawczości, dokładności, odporności na warunki środowiska pracy i wiedza z zakresu bhp.  Na pewno warto zainwestować w inżynierską przyszłość, która daje  wiele satysfakcji i możliwości,  w tym również  finansowych.  Dlatego wszystkich  młodych techników już zapraszamy na kolejne takie spotkania!

Na podsumowanie spotkania odbył się konkurs wiedzy z energetyki elektrotechniki i historii elektryczności. w którym uczestniczyło szesnastu uczniów i uczennic, – gdzie wbrew pozorom – główne czołowe miejsca zajęły uczennice. Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrody i upominki ufundowane przez ZO SEP w Pile oraz ENEA Operator Każdy z uczniów przy wyjściu otrzymał pamiątkową przypinkę „Młody Elektryk”.

Firmy produkcyjne chcą zatrudniać coraz więcej pracowników, ale też szukają coraz bardziej wyspecjalizowanych kompetencji. Ten trend będzie postępować. Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że do 2025 roku rozwój automatyzacji i nowych technologii przyczyni się do powstania 97 mln nowych stanowisk pracy.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020