SEP z wizytą we Lwowie

Pod koniec maja 2023 roku delegacja  Stowarzyszenia Elektryków Polskich pojechała z wizytą do przedsiębiorstwa energetyki zawodowej we Lwowie PSA Lwiwobłenergo (odpowiednik OSD). Delegacji przewodniczył prezes SEP – Sławomir Cieślik.

Delegacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od prawej): Jacek Nowicki (sekretarz generalny SEP), Zbigniew Styczeń (prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP), Sławomir Cieślik
(prezes SEP), Bolesław Pałac (wiceprezes SEP), Orest Ivakhiv (poza delegacją SEP), Piotr Rataj (Pracownia Historyczna SEP) oraz Anna Gordijewska (zastępca redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego, poza delegacją SEP).

Rozmowy o współpracy i  ustalanie obszarów, które dają perspektywę rozwoju wzajemnych relacji  były intensywne i  co najważniejsze zakończyły się podpisaniem porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy.  Delegacja SEP pamiętała również o żołnierzach i medykach przyfrontowych – dla nich i dla Sił Zbrojnych Ukrainy prezes SEP przekazał specjalistyczne plecaki medyczne. Plecaki zostały przekazane na ręce Ludmily Matsko (director of economic affairs) z przedsiębiorstwa energetycznego Tarnopilobłenergo, która jest także zainteresowana nawiązaniem kontaktów i spotkaniem z Enea SA.

Plecaki medyczne przekazuje prezes SEP Sławomir Cieślik.
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020