Kongres Gospodarczy w Pile

1 września 2023 roku, kampus akademicki ANS w Pile stał się centrum spotkania przedsiębiorców, którzy licznie przybyli na Kongres Gospodarczy, podsumowujący 5-lecie Polskiej Strefy Inwestycji. Rozmawiano m.in. o tworzeniu dobrych warunków do inwestowania, o relacjach „inwestor – samorząd – spółki energetyczne”, ale także o nowych technologiach oraz rozwoju szkolnictwa branżowego. W tym ciekawym wydarzeniu uczestniczyli eksperci SEP-u.

Uroczyste otwarcie farmy fotowoltaicznej w Pile – ( od lewej) L. Żak, G. Piechowiak i D. Mierzejewski.

Kongres był idealnym momentem do uroczystego ogłoszenia powstania najnowszej inwestycji Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile, czyli farmy fotowoltaicznej. Umowa zawarta z Enea SA dotyczy deklaracji podjęcia współpracy m.in. w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju kierunków technicznych ANS w Pile. Umowę tę sygnowali Lech Żak – wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Enea SA. i rektor ANS dr hab. Donat Mierzejewski.

Zawsze cieszy mnie dobra współpraca z uczelniami czy szkołami – podkreślił Lech Żak, wiceprezes Enei ds. Strategii i Rozwoju. Naszą wspólną misją jest udział w transformacji sektora energetycznego i rozwój odnawialnych źródeł energii. Enea aktywnie uczestniczy w tym procesie i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w instalacje PV, które niebawem zostaną włączone do aktywów OZE Grupy Enea. Każda kolejna inwestycja to szybsze zwiększanie potencjału OZE i podnoszenie konkurencyjności naszej firmy. Cieszy mnie również, że eksperci organizacji branżowych, w tym SEP-u, mogli czynnie uczestniczyć w tym procesie inwestycyjnym i wspierać tę ciekawą inwestycję swoją wiedzą – dodał Lech Żak.

Lech Żak, wiceprezes Enei SA i Donat Mierzejewski, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

W roku 2022 Uczelnia rozpoczęła inwestycję, która diametralnie zmieni sposób zarządzania energią na terenie naszego kampusu akademickiego. Budowa farmy fotowoltaicznej, którą tworzy ponad 1000 paneli, to dołożona cegiełka ANS w Pile we wspieranie rozwoju  zielonej energii. Co ważne, farma fotowoltaiczna nie tylko zasili Uczelnię, ale wzbogaci także bazę dydaktyczno-badawczą dla studentów kierunku elektrotechnika. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić badania na rzecz przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Łączymy więc akademicką misję Uczelni z działaniami na rzecz regionu, współpracy badawczej z przedsiębiorcami oraz wspierania zielonej energii w naszej małej ojczyźnie – podsumował  Donat Mierzejewski, rektor ANS.

Dzięki farmie fotowoltaicznej uda się zmniejszyć o 138 000 zł – 174 800 zł rocznie koszty zużycia energii ponoszone przez Uczelnię.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020