Otwarcie Edukacyjnego Centrum Energetyki im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w Rogoźnie

3 września 2022 roku w Rogoźnie odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie Edukacyjnego Centrum Energetyki im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego (ECE). Wystawa zlokalizowana jest w budynku  ZS im. Hipolita Cegielskiego – wejście od strony banku PKO przy Rondzie im. Melzera. Na wystawie, a raczej w mini muzeum,  zgromadzono wiele przedmiotów i dokumentów związanych z pracą elektryków. Intencją pomysłodawców było umożliwienie młodzieży  zapoznanie się z zawodem elektryka, co może mieć duże znaczenie przy wyborze dalszej drogi edukacji obecnych uczniów.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski,  Prezes Oddziału Pilskiego SEP Mirosław Lisowski, Renata Tomaszewska, Dyrektor ZS Jarosław Łatka , Dyrektor  SP nr 2 Danuta Karolak.  Przybyły również osoby,  które  zaangażowały się w przygotowanie  ECE, w tym  pomysłodawcy:  Edmund Kuźniak i Sebastian  Krawczak, a także nasi wspierający przyjaciele, którzy aktywnie brali udział w pracach remontowych. Specjalnymi gośćmi byli wszyscy,  którzy  przekazali swoje  eksponaty i pamiątki branżowe na wystawę.

Uroczystego otwarcia i przecięcia symbolicznej  wstęgi  dokonali wspólnie: Wojewoda Michał Zieliński, Prezes Oddziału Pilskiego SEP Mirosław Lisowski,  Burmistrz Roman Szuberski oraz Edmund Kuźniak.

Edmund Kuźniak oprowadził wszystkich po wystawie a goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej ECE.

Następnie wszyscy spotkali w Ośrodku Sportu i Rekreacji Za Jeziorem, gdzie  prezesi  oddziału i  koła  podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ECE. Ważnym momentem była  ceremonia wręczenia  przyznanych przez Zarząd Główny SEP okolicznościowych medali im. Michała Doliwo- Dobrowolskiego, a otrzymali je:  Danuta Karolak, Renata Tomaszewska, Roman Szuberski i Jarosław Łatka. Szczególne podziękowania  za duży wkład pracy należą się członkom koła  SEP: Annie Marciniak, Kamilowi Wojteckiemu, Arkadiuszowi Pisarkowi,  Michałowi Kuźniakowi oraz poprzedniemu prezesowi koła SEP Edmundowi Kuźniakowi.  Wszyscy  otrzymali specjalne listy z podziękowaniami od ZO SEP w Pile. Takie listy otrzymali również  darczyńcy,  którzy przekazali eksponaty na wystawę.

Zwiedzenie ECE jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacje  i zgłoszenia  telefoniczne: 600 553 221 mail: szkolenia-kolo-nr19@sep.pila.pl

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020