Pięć lat współpracy z SP2 za nami!

Dokładnie pięć lat temu, nowo mianowana dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie – Pani mgr Danuta Karolak, zwróciła się do ówczesnego Zarządu koła SEP w Rogoźnie Wlkp. z zapytaniem na ile moglibyśmy wesprzeć jej starania w unowocześnienie i podreperowanie stanu instalacji elektrycznych szkoły. Po kilku krótkich i rzeczowych spotkaniach stwierdziliśmy, że jest to możliwe pod jednym, ale najważniejszym warunkiem, że to my – fachowcy z koła będziemy mieli decydujący głos w sprawach sposobu i kierunków modernizacji mocno zaniedbanej infrastruktury elektrycznej ponad 75-letniego budynku szkoły. Akceptacja tego warunku była natychmiastowa więc podpisaliśmy porozumienie o współpracy Szkoły z kołem SEP w Rogoźnie. Pięć lat szybko minęło, porozumienie wygasło więc czas na krótkie podsumowanie.

Na tegorocznym rozpoczęciu roku szkolnego, odchodząca na emeryturę Pani Dyrektor, podsumowując naszą współpracę stwierdziła, że była ona nieodzowna szkole i bardzo efektywna. Udało się, przy bardzo skromnym budżecie, wspólnie zmodernizować np. na ledowe oświetlenie prawie we wszystkich klasach dwóch budynków szkolnych oraz sali gimnastycznej. Tym samym znacząco spadło zużycie energii elektrycznej, które właśnie w oświetleniu stanowi dużą grupę energochłonną w obiektach tego typu.

Pani Dyrektor udało się również namówić jednego z pracowników szkoły do podjęcia przeszkolenia (bezpłatnie przez SEP w Pile) i uzyskania uprawnień energetycznych do wykonywania podstawowych prac przy instalacjach elektrycznych, co znacząco obniżyło np. koszty jej serwisowania czy doraźnego usuwania prostych usterek lub niewielkich awarii. Wszystkie prace wykonywane były na podstawie przygotowywanej dokumentacji i w zgodzie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektrycznych.

W pomocy szkole oprócz prezesa zarządu koła brali udział najaktywniejsi członkowie koła – Kamil Wojtecki, Arkadiusz Pisarek, Zbigniew Romanowski czy Sebastian Krawczak.

W imieniu wszystkich pomagających szkole specjalne podziękowanie pisemne odebrał dotychczasowy prezes koła SEP w Rogoźnie – Edmund Kuźniak. My ze swej strony dziękujemy Pani Dyrektor za możliwość bezkosztowego korzystania ze szkolnej infrastruktury na spotkania, szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020