Wybraliśmy władze oddziału pilskiego SEP Kadencja 2022-2026

Po upływie pełnych dwóch kadencji, swoją funkcję jako prezesa oddziału pilskiego kończy Lech Żak. 27 czerwca 2022 roku odbyły się obrady XVI Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Pilskiego SEP. Na spotkanie przybyli również goście, a wśród nich prezes SEP Piotr Szymczak oraz przedstawiciele FS NOT w Pile.
W wyniku głosowania (ilością 18 głosów na 18 głosujących) wybrano nowego prezesa oddziału pilskiego SEP, którym został Mirosław Lisowski. Wyłoniono także zarząd oddziału pilskiego SEP na kolejną kadencję.
Zarząd XI kadencji na lata 2022 – 2026
Mirosław Lisowski – prezes oddziału
Lech Żak – I wiceprezes
Krystyna Rauhut – II wiceprezes
Ryszard Belter – skarbnik
Łukasz Piasek – sekretarz
Leszek Bartol – członek Zarządu
Edmund Kuźniak – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Rauhut – przewodniczący, Zbigniew Chojnacki – sekretarz, Witold Pospieszny – członek Komisji
Sąd Koleżeński: Baltazar Bartkowiak – przewodniczący, Piotr Piasek – z-ca przewodniczącego, Bazyli Markowicz – członek
Rada Nadzorcza Komisji Egzaminacyjnej i Szkoleń: Irena Francuzik i Krystyn Graś
Delegaci do Rady Regionalnej FSNT NOT w Pile: Lech Żak, Mirosław Lisowski, Zbigniew Chojnacki, Krystyna Rauhut, Piotr Pinczyński, Leszek Bartol
Delegaci na WZD w Bydgoszczy: Mirosław Lisowski i Ryszard Belter
Komisja Uchwał i Wniosków: Małgorzata Pachowicz i Małgorzata Najdek


W swoim pierwszym wystąpieniu Mirosław Lisowski podziękował za obdarzenie go zaufaniem i wybór na funkcję prezesa pilskiego SEP-u, złożył także podziękowanie ustępującemu prezesowi L. Żakowi za włożony duży wkład pracy na rzecz oddziału, owocujący między innymi dobrą kondycją finansową i organizowanymi na miarę czasu imprezami. Podkreślił, iż zauważalna jest lepsza atmosfera i chęć współpracy w oddziale, co dobrze rokuje dla działalności w nowej kadencji. Podziękował wszystkim delegatom za poparcie i wyraził nadzieję, że wspólnie zrealizujemy wytyczone cele i zadania.
Dla wyjątkowo zaangażowanych działaczy przygotowano odznaczenia a wręczyli je prezesi: Piotr Szymczak i Lech Żak. Odznaczenia otrzymali:
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Energetyki – Bazyli Markowicz
Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego – Lech Żak
Medal 100 -lecia SEP – Edmund Kuźniak, Baltazar Bartkowiak, Ewa Katulska
Szafirowa Odznaka Honorowa – Mirosław Lisowski, Bazyli Markowicz
Srebrna Odznaka Honorowa – Stanisław Sławiński, Łukasz Piasek, Tadeusz Makowski, Andrzej Bryl, Krzysztof Merker.

Prezes SEP Piotr Szymczak wręczył również upominki książkowe dla wyróżniających się w pracy oddziału osób : L. Żaka, E. Kużniaka, P. Piaska, R. Beltera, S. Szwedzińskiego i L. Bartola.

Nowo wybranemu prezesowi oddziału pilskiego i całemu zarządowi życzymy wielu ciekawych projektów, udanych wyjazdów, a nade wszystko całej rzeszy młodych, chętnych do poszerzania wiedzy, wychowanków.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020