Pracujemy pro bono dla dobra naszej wspólnoty

Na prośbę burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego skierowaną do  koła nr 19 SEP w Rogoźnie wykonaliśmy instalację wyłącznika przeciwpożarowego w pięknym drewnianym kościele w Budziszewku. Jako że kościół jest zabytkowy (z XVI wieku) niezbędna była współpraca z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.  Prace udało się zakończyć na początku lipca.

Szczególnie chciałbym wyróżnić i podziękować kolegom –  Kamilowi Wojteckiemu i   Arkadiuszowi Pisarkowi –  to oni złożyli propozycje zakupu potrzebnego wyposażenia, kabli i montażu całości a to nie jedyna forma bezinteresownej aktywności naszych członków na rzecz miejscowej społeczności – podkreśla szef koła 19 SEP w Rogoźnie Edmund Kuźniak. Mamy podpisane umowy o współpracy i pomocy z dwiema miejscowymi  szkołami – Szkołą Podstawową nr 2 i Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego (kształcącą m.in elektryków), którym pomagamy czy doradzamy w sprawach związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych. Natomiast wspólnie ze szkołą średnią przygotowujemy  trzy pomieszczenia na Salę Edukacyjno-Historyczną EDISON dla elektryków, energetyków i elektroników. Już zostały wymienione wszystkie okna, wykonany został remont instalacji elektrycznej i za moment etap końcowy – malowanie. W wyposażeniu także pomogą nam obie szkoły, deklarując, że przekażą  nam stoliki i szafy na wystawę ponad setki eksponatów. Gdyby ktokolwiek z czytelników chciał nam udostępnić czy przekazać  historyczne elektryczne wyposażenie, fotografie, dokumenty, druki czy książki z chęcią je u nas wyeksponujemy z podaniem darczyńcy.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020