Podziękowanie od członków Pracowni Historycznej SEP

Opole 29.11.2020 roku.

Szanowny Kolega Prezes Oddziału Pilskiego Lech Żak
Szanowni Kol. Kol. Członkowie Zarządu Oddziału Pilskiego
Szanowni Członkowie Oddziału Pilskiego

Od listopada 2017 roku formalnie działa w Opolu, powołana z inicjatywy Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jej podstawowym zadaniem jest badanie i popularyzowanie historii polskiej elektryki, dziejów SEP i sylwetek wybitnych polskich elektrotechników. Skoncentrowana jest na badaniach początków historii, głównie w zakresie czasowym do 1945 roku. Prace te dają jednak wymierne efekty. Efektem kwerend i pozostałych działań Pracowni są liczne publikacje i referaty, popularyzatorskie i naukowe, w czasopismach naukowo-technicznych SEP oraz naukowych historycznych. Ostatnimi osiągnięciami roku 2020 są dwie monografie, pierwsza poświęcona osobie prof. Włodzimierza Krukowskiego, druga osobie prof. Józefa Węglarza.

Kolejnym jej sukcesem była obrona pracy doktorskiej, na Uniwersytecie Opolskim, przez mgr Przemysława Sadłowskiego w dniu 8 października 2020 r. Tytuł pracy brzmiał: Warszawscy pionierzy elektrotechniki. Profesorowie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w latach 1921-1939. Promotorami tej pracy byli prof. Jerzy Hickiewicz, kierownik Pracowni Historycznej SEP oraz śp. prof. Janusz Dorobisz z Uniwersytetu Opolskiego, którego zastąpił prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Została ona pozytywnie oceniona przez recenzentów: prof. Grzegorza Hryciuka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Marka Jakubiaka z Politechniki Warszawskiej.

Rozprawa skupiła się na przedstawieniu wkładu pierwszych profesorów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Kazimierza Drewnowskiego, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Konstantego Żórawskiego, Leona Staniewicza i Romana Trechcińskiego w jego powstanie.

Chcielibyśmy podziękować Szanownemu Koledze Prezesowi Oddziału Pilskiego SEP, Szanownym Kol. Kol. Członkom Zarządu Oddziału Pilskiego SEP oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom Członkom Oddziału Pilskiego za udzielane wsparcie Pracowni Historycznej SEP w Opolu, poprzez wpłacenie kwot na fundusz archiwalny jak i subkonto Pracowni.

Ten rok zakończył się opracowaniem przez Pracownię: dwóch monografii, obroną doktoratu oraz szeregiem artykułów i referatów. Aby następny rok 2021 był on równie owocny prosimy o wsparcie Pracowni poprzez wpłacanie kwot na konto ZG SEP nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000 z dopiskiem na subkonto „Pracownia Historyczna SEP w Opolu” oraz na fundusz archiwalny prowadzony przez Prezesa Bolesława Pałaca z Oddz. Rzeszowskiego SEP. Wsparcie to pozwoli na coraz intensywniejszą działalność Pracowni, która przywraca i utrwala pamięć o chlubnej historii polskiej elektryki, SEP-u i wybitnych polskich elektrykach.

Z wyrazami wdzięczności i koleżeńskim pozdrowieniem,
Członkowie Pracowni Historycznej SEP
Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj

Fot. 1 Członkowie Pracowni Historycznej SEP z Prezesem Oddziału Radomskiego Wiesławem Michalskim z Monografią im. Prof. Włodzimierza Krukowskiego.
Fot. 2 Fragment uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego P. Sadłowskiego.
Fot. 3 P. Sadłowski z Prezesem SEP dr inż. Piotrem Szymczakiem po obronie pracy doktorskiej

Fot. 4 Fragment uchwały Rady Naukowej UO o przyznaniu P. Sadłowskiemu tytułu doktora.
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020