Apel do władz lokalnych oraz Koleżanek, Kolegów i osób współpracujących z SEP w sprawie utworzenia i prowadzenia Izby Tradycji zawodów energetycznych.

Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Pile i Koło SEP nr 19 w Rogoźnie Wlkp zwraca się do wszystkich, którym zależy na ocaleniu pamiątek z przeszłości elektryki i energetyki w tym gazownictwa o podjęcie wspólnego wysiłku utworzenia w regionie Izby Tradycji zawodów energetycznych zwaną dalej i na roboczo Społecznym Muzeum Elektryki.

Mając na względzie tradycję i spuściznę w pracy organicznej przeszłych pokoleń Wielkopolan w tym przede wszystkim Patronów lokalnych szkół, wielkich patriotów zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich oraz orędowników Polskości chcemy zaproponować Państwu współpracę w ocaleniu dokumentów i eksponatów z dziedziny szeroko rozumianej elektryki i energetyki w naszym regionie. Już posiadane eksponaty były prezentowane rok temu w Rogozińskim Muzeum przez kwartał i wzbudziły w przyszłych adresatach i adeptach w/w zawodów spore zainteresowanie. Ich wyeksponowanie i towarzysząca temu prezentacja zawodów miałaby być kontynuowana w sposób zaproponowany w muzeum. Prelekcje prezentujące zawody i wspierające pokazy eksponatów byłby organizowane i prowadzone nieodpłatnie dla uczniów wszystkich chętnych szkół dla przyszłych adeptów i zainteresowanych tymi ciekawymi i trudnymi zawodami. Sposób i terminy otwarcia muzeum byłby konsultowane z dyrekcjami i zainteresowanym nauczycielami szkół okolicznych gmin i powiatów. My proponujemy 1-2 razy w miesiącu Dzień Otwarty z 4-5 godzinnym otwarciem i każdorazowo na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe w uzgodnionym wcześniej terminie.

Na przychylność w jego lokalizacji w Rogoźnie liczymy ze strony Starosty Obornickiego i władz gminy od których mamy zapewnienie pomocy i wsparcie w prezentowanej sprawie jak też Muzeum Regionalnego, które nosi imię Wojciechy Dutkiewicz – wielkiej lokalnej patriotki i nauczycielki.
Wiedząc, że w okolicznych samorządach dużą część radnych a często większość stanowią nauczyciele, liczymy na ich patriotyzm lokalny i poszanowanie tradycji realizowanej w proponowany przez nas sposób.
Liczymy też, że regionalny operator energetyczny – ENEA SA wesprze lokalną inicjatywę tak merytorycznie – w postaci udostępnienia jakichś swoich eksponatów czy też finansowo.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Pile zapewni całkowicie społecznie obsadę w postaci prelegentów i prezenterów z lokalnego koła SEP i kół ościennych.

Swoje sugestie w przedstawionej sprawie i ewentualne zgłoszenia posiadanych dokumentów, eksponatów z przeszłości elektryki, energetyki czy gazownictwa prosimy zgłaszać do głównego inicjatora Zarządu Oddziału SEP w Pile na adres: sekretariat@sep.pila.pl lub zarząd@sep.pila.pl lub kolo19@sep.pila.pl, które to koło na miejscu koordynuje wszystkie zdziałania w wyżej przedstawionej sprawie.

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020