Każde obchody jubileuszy, także te nasze „Rogozińskie” mają to do siebie, że nie są jednorazową imprezą. My nasze „zaprogramowaliśmy” na spotkaniu wigilijnym w grudniu ubiegłego roku. Program - jak na skalę niewielkiego w sumie koła zapowiadał się z rozmachem, gdyż wpisywał się w 100 lecie powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich – ogólnopolskiej organizacji jak i 40 lecia oddziału w Pile, zrzeszających ludzi tego trudnego zawodu.

A jak z realizacją? Jest to chronologicznie pokazane na stronie www.sep.pila.pl. Poszczególne jego fazy realizowaliśmy już od kwietnia, gdy z woli kolegów do naszego programu działania wprowadziliśmy trzecie - coroczne spotkanie – tzw. „Wielkanocne Jajo”. W niecały miesiąc później bo już w maju odbył się „I Prowincjonalny Turniej Strzelecki” z okazji 100 lecia SEP, który zgromadził prawie 40 osób z całego oddziału pilskiego. Chcemy go kontynuować jako substytut zawieszonego turnieju im. Mariana Perczaka odbywającego się dotąd na pilskiej Strzelnicy Sportowej. Krótko potem, w czerwcu odbyła się, tym razem nie impreza a „Warsztaty eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych”. Największe zainteresowanie nimi wykazały Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Przybyło około 70 osób z północnej Wielkopolski. Potem nastąpiła mała ale bardzo pracowita przerwa wakacyjna na zbieranie i przygotowanie pierwszej w naszym oddziale (z tego co nam wiadomo jedynej w kraju) Wystawy 100 Lecie Elektryczności. Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia – Sebastian Krawczak – i nie tylko on - zapewne nie do końca zdawali sobie sprawę ze skali i zakresu pracy jakiej się podjęli. Pomimo skromnego „zasobu” chętnych do prac przy jej organizacji - udało się i wystawa została otwarta 7 września z udziałem znamienitych gości z Warszawy, Poznania, Piły i władz samorządowych gminy i powiatu. W tym samym dniu – po południu, odbyło się trzecie kolejne „Elektryczne grilowisko” zainicjowane przez kol. Wiesława Nowaka który na pierwszym z nich obchodził swoje 50 lecie pracy zawodowej. Impreza odbyła się w pięknym Ośrodku Za Jeziorem. Całość obchodów zamknie w grudniu tradycyjne Spotkanie Wigilijne, które z założenia ma być zakończeniem naszego (rogozińskiego) wkładu w rozpoczynające się w 2020 roku obchody 40 lecia macierzystego oddziału pilskiego SEP (21 luty). Nadmienić należy, iż nazwiska osób pojawiających się w poniższych tekstach świadczą o zaangażowaniu tych kolegów z koła SEP w Rogoźnie, aby nasz wspólny jubileusz wypadł jak najlepiej. Niech inni ocenią na ile to się udało.

 

Wystawa 100 lecia organizacji elektryków i elektryczności w Polsce

100 lat to tak naprawdę rocznica formalnego ukonstytuowania się i połączenia różnych organizacji skupiających ludzi interesujących się i działających w zawodach elektrycznych. Działali oni w różnych organizacjach technicznych dużo wcześniej, bo przecież początki elektryki to schyłek XIX wieku. W Rogoźnie ten fakt uczciliśmy niedużą ale wymowną wystawą zorganizowaną z poparciem władz samorządowych Rogoźna i ogromnym wsparciem Kierownictwa i pracowników Muzeum Regionalnego wchodzącego w skład Rogozińskiego Centrum Kultury z jego Dyrektorem p. Marcinem Matuszewskim. My mieliśmy chęci, zebraliśmy mnóstwo eksponatów ale nie mieliśmy kompletnie żadnego doświadczenia w organizacji tego typu przedsięwzięcia. I tu przyszła nam z wielką pomocą p. Kierownik Muzeum – Pani Angelika Pilarska i jej „sztab” pracowników muzealnych. Ścierały się koncepcje wystawy z naszym „chceniem’ i widzeniem tejże. Trwały one do ostatnich chwil przed otwarciem wystawy bo np. eksponaty były dokładane na chwile przed „przecięciem wstęgi”. Czy się udało i jak wyszło niech ocenią oglądający i nauczyciele wraz ze swymi uczniami. Dla tych ostatnich – zwłaszcza z klas stających przed wyborem swej przyszłej drogi życiowej może być ona solidnym wsparciem i niejednych uchronić przed pomyłkami, których jako już schyłkowi w tym zawodzie doświadczamy. Tak naprawdę naszym pierwotnym zamiarem była i jest nadal koncepcja powstania stałej „Izby prezentacji zawodów elektrycznych” i im pochodnych. Czy do tego dojdzie i czy zgromadzone z ogromnym trudem dokumenty i eksponaty nie znajdą się tam gdzie o mało by już nie były – na śmietnikach i składnicach złomu – niebawem się okaże. Będzie to jednocześnie wskaźnik świadomości i dojrzałości dyrektorów szkół kształcących uczniów w tych trudnych i odpowiedzialnych zawodach ale także postawy władz samorządowych gminy i powiatu, odpowiedzialnych za prowadzenie tego typu szkół. Jak wystawa się udała i czy warto ją odwiedzić niech ocenią oglądający kolekcję zdjęć z jej otwarcia. Bardziej zainteresowanych zapraszamy do jej osobistego odwiedzenia w Muzeum w Rogoźnie. Wszystkim tym – a szczególnie ofiarodawcom, darczyńcom (Lech Żak-Prezes oddziału pilskiego; Pinczyński Piotr; Sebastian Krawczak; Zbigniew Romanowski; Jacek Linke; Piotr Stachowiak i Marek Nowak z koła w Chodzieży; Ryszard Belter z koła w Krzyżu; Michał i Edmund Kuźniakowie i inni) eksponatów – którzy się do niej przyczynili serdecznie i z całego serca za wszystko Zarząd Koła nr 19 dziękuje.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Spotkanie okolicznościowe z okazji 35 lecia koła SEP w Rogoźnie.

 

Od samego początku zakładaliśmy, że nasze spotkanie z tytułowego „lecia” miało być połączone z innymi przedsięwzięciami z tej okazji. I tak się stało – tyle, że ich nagromadzenie w jednym dniu spowodowało swoisty „ścisk” i logistyczne spiętrzenie. Ale była też korzyść w postaci przybycia wszystkich którzy na te uroczystości mieli, chcieli czy wręcz powinni przybyć. Zaprogramować musieli sobie na to tylko jeden dzień. Dało to w sumie pozytywny efekt. Ano taki, że dotarło do Rogoźna kilku znamienitych gości. Naprawdę bardzo mile zaskoczyli nas goście z Zarządu Głównego SEP z Warszawy – kol V-ce Prezes ZG – Kazimierz Pawlicki i kol. Aleksandra Rakowska – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP – jednocześnie profesor i prorektor ds. nauczania Politechniki Poznańskiej. W zastępstwie „wielkiego nieobecnego” Prezesa Lecha Żaka – choć usprawiedliwionego – przybył v-ce Prezes Zarządu Oddziału Pilskiego – kol. Ryszard Belter z małżonką Marią. Przybył też Miejski Energetyk Wydziału Gospodarki Komunalnej miasta Poznania dr. Inż. Radosław Szczerbowski – do niedawna wykładowca PP.. Niezawodnie stawili się samorządowcy z Obornik i Rogoźna – p. Renata Tomaszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu obornickiego i Burmistrz Rogoźna - p. Roman Szuberski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Rogoźna – Maciejem Kutką. Wszystko rozpoczęło się w zielonym otoczeniu Rogozińskiego Parku Niepodległości gdzie niektórzy z w/w gości posadzili 2 dęby błotne ofiarowane przez kolegów z koła SEP w Krzyżu – małżeństwo Belterów. Aby się to udało, poprzedniego dnia dwaj młodzi członkowie koła kol. Kamil Wojtecki i Arkadiusz Pisarek musieli młotem udarowym „spulchnić” ziemię parkową i wykopać dołki pod owe „rocznicowe” dęby. Nazwaliśmy je i tabliczkami z nadanymi imionami – PROTON i ELEKTRON – opatrzyliśmy. Dęby sadzili zaproszeni goście a pomagali koledzy z koła, co zobaczyć można na poniższych zdjęciach. Do sadzenia użyto specjalnie „oznakowanych” okolicznościowo nowych szpadli zakupionych i przygotowanych przez kol. Kuźniaków Edmunda i Michała. Oba dęby otoczono ochronną siatką przed pieskami bo od ewentualnych wandali może jedynie uchronić istniejący przy Parku monitoring. Po tym „zielonym” akcie, wszyscy udali się do restauracji Cafe Magnolia by kontynuować spotkanie przy kawie i olbrzymim foto-torcie, którego elektroniczny wzór dla cukierni także przygotował w/w duet.

Jak to przy takich okazjach bywa na jubilata czyli nasze koło „spadł” grad listów gratulacyjnych i podziękowań za dziesięciolecia nie tyle istnienia co działania czy wręcz odciśnięcia niedużego ale swoistego piętna naszej obecności na lokalnych społecznościach gminy i powiatu.

Słowa listów gratulacyjnych poza kurtuazyjnymi stwierdzeniami bardzo nas mile zaskoczyły, że tak pozytywnie nasze działania są odbierane zarówno przez władze samorządowe, ale także przez naszych stowarzyszeniowych zwierzchników i kolegów z oddziału i innych kół. Osobisty i bardzo serdeczny list Prezesa Żaka do Prezesa naszego koła sprawił, iż ten się prawie popłakał i długo po jego odczytaniu nie tylko nie mógł uwierzyć w ich treść ale i pozbierać myśli. Dało się to poznać po pomyłkach jakie popełniał przy prowadzeniu spotkania, w efekcie czego przekazał całość prowadzenia spotkania w ręce kol. Sebastiana Krawczaka – V-ce prezesa koła.

Bez fałszywej skromności należy powiedzieć, że największe wrażenie i oddźwięk wśród członków naszego koła zrobiło wyróżnienie przywiezione przez gości z Warszawy i Poznania. W najśmielszych przewidywaniach nie spodziewaliśmy się otrzymania wyróżnienia z Oddziału Poznańskiego. Jako pierwsze i na ten moment jedyne koło w Polsce i Wielkopolsce wyróżnieni zostaliśmy Medalem im. Prof. Węglarza. W przerwie spotkania goście poszli zwiedzić wspaniałe zbiory muzealne o których ze swadą i znajomością tematu opowiadała kierowniczka muzeum – p. Angelika Pilarska. Pani Kierownik na zakończenie spotkania wygłosiła niejako małą laudację o Rogozińskim kole SEP i jako osoba patrząca na nasze działania z boku zrobiła to równie sprawnie i obiektywnie. W przerwie – po kawie i okolicznościowym torcie - w Muzeum została otwarta wystawa o czym w innym miejscu. Całość uroczystości odbyła się w restauracji w pobliżu Muzeum – Cafe Magnolia gdzie dobrze i smacznie goście zostali ugoszczeni. Jak to przy takich okazjach bywa, zostały przyznane wyróżnienia indywidualne ale w związku z bliskimi obchodami 40 lecia oddziału Zarząd Główny, które je przyznawał postanowił je wręczyć dopiero w lutym w Pile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecie Grilowisko Za Jeziorem – na luzie i w sympatycznej atmosferze.

 

I na tytule można by w zasadzie opis kolejnego – trzeciego już spotkania koleżeńskiego na zakończenie lata – zakończyć, gdyby nie kilka jego elementów, o których przy tej okazji nie wypada nie wspomnieć. Spotkanie przy ognisku i grillowaniu kiełbasek rozpoczęło się także od wkopania w Ośrodku za Jeziorem dwóch kolejnych dębów błotnych – również ofiarowanych przez kolegów z zaprzyjaźnionego koła w Krzyżu – małżeństwa p. Belterów. Imiona także zostały im (drzewkom) nadane – VOLT i AMPER lecz czekają na wykonawcę i ofiarodawcę tabliczek z tymi imionami. Forma dowolna a i ich wkopaniem przy rzeczonych drzewkach zajmiemy się sami. O ich szczęśliwy, bezpieczny oraz podkarmiany żywot ma zadbać mieszkający za przysłowiowym płotem kolega Kamil Wojnecki. Na spotkanie przybyła prawie cała nasza „elektryczna” społeczność z koła – zarówno ta dotychczasowa jak i ta „ wcześniej urodzona” – czyli dawni współpracownicy a teraz koledzy emeryci. Nie tylko z racji chorób czy naturalnych ubytków było ich mniej, ale części z nich nie odpowiada formuła luźnego i wesołego spotkania. Szkoda, ale zapraszamy np. na Wigilię gdzie jest atmosfera bardziej na poważnie. Było także i tradycyjnie kilku gości z kół z Chodzieży i Piły za co im, za koleżeńskie wsparcie dziękujemy. Spotkanie przy ognisku tym razem przygotowali i o wiktuały „na ząb” zadbali: kol. Heniu Abraham, Kamil Wojtecki oraz Wiesław Nowak z dwiema pomocnymi paniami. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o jeszcze jednej niespodziance. Tym razem to koledzy z koła kolejny raz wykazali się siódmym zmysłem fundując prezent w postaci zegarka na rękę dla kol Kuźniaka – prezesa koła szefującego mu od 30 lat bez przerwy. Powodem do tego była, miniona w styczniu 50 rocznica przyjęcia go do SEP w oddziale Poznańskim. Przy tej okazji odkrył on, że był to także powód zaproszenia delegacji z Poznania na obchody 35 lecia koła. I to była jedyna „prywata” na tych obchodach, realizację której wspomogli wespół kol. Belter i Romanowski. Wspomniany zegarek dla prezesa koła, który nie lubi odczytywać aktualnej godziny np. z „komórki”, opatrzony został okolicznościową inskrypcją „50 lat w SEP – koledzy”.

Od lat z nami współpracujący i uczestniczący w naszym grillowisku – dawny członek SEP – kolega Paweł Nowicki i tym razem nie zawiódł a mocą swego talentu - sprawnego składania rymów - zgrabnie i wierszowanie podsumował kilka dziesięcioleci koła SEP w Rogoźnie. Poświęcił aż pięć stron rymów większości byłym i obecnym „kolegom w zawodzie” stawiając ciekawe rymowane „tezy” o i cechach, zaletach czy wadach.

Dodać należy że coroczny grill jest tak jak w latach poprzednich tak i w tym roku przygotowywany na wspaniałym grillu z emblematami SEP który otrzymaliśmy w prezencie od wspierającego nas od lat, kol. Leszka Grześkowiaka.

I na koniec bardzo dobra refleksja na temat nie tyle skutków co pozytywnego oddziaływania kolegów z koła ale też naszych poczynań jako koła na otaczającą przestrzeń. Podczas spotkania Za jeziorem poprosili o przyjęcie do „elektrycznej” społeczności naszego koła kolejni dwaj koledzy w tym jeden „były” - co to kiedyś nas opuścił po przemianach lat 90 kiedy to koło zakładowe nr 19 przy F.M.R. Rofama przekształciło się w koło terenowe. Tylko w tym roku wstąpiło do naszego koła czworo nowych członków w tym pierwsza i na razie jedyna Pani – kol. Ania Marciniak – właścicielka Hurtowni Elektrycznej. Skupiamy w naszych szeregach osoby z kilku powiatów - pracowników różnych firm, przedsiębiorców. Jest i funkcjonariusz policji, który zaczynał karierę zawodową jako automatyk a wspomógł nas przy organizacji wspomnianych wcześniej Warsztatów. Zapraszamy do nas kolejnych chętnych. Dobijamy do liczby 30 członków ale niektórzy nieaktywni i nie płacący składek być może niebawem będą (zgodnie ze statutem) zmuszeni nas opuścić. No chyba, że się zreflektują – przyjmiemy ich z radością. Określenie „ojców” SEP-u – ojca i syna – Szpotańskich, że „Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Stowarzyszeniem Przyjaciół” nie tylko zobowiązuje, ale nadal obowiązuje.

 

 

 

Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 07.09.2019r.

Warsztaty kontrola instalacji elektrycznych. Teoria, praktyka, skutki i konsekwencje. Zapraszamy.

 

Witam kolegów SEP-owców


Dostaliśmy od władz samorządowych Rogoźna z którym coraz częściej współpracujemy takie zaproszenie jak poniżej i w załączniku. Przyznam, że długo się zastanawialiśmy jak do niego się ustosunkować. Po osobistych rozmowach z Panem Burmistrzem doszliśmy do wniosku, ze skoro dostrzeżono nas i nasze działania na rzecz miast, gminy ale i powiatu, nie powinniśmy odmawiać wzięcia udziału w nagraniu filmu promocyjnego o Rogoźnie. Nie jest to oczywiście nic wielkiego bo mamy - każdy z nas kto się czuje SEP-owcem - stawić się w dniu 25 maja (sobota) przed godziną 11.oo w naszym stroju organizacyjnym (czapeczki i niebieskie polary) na placu Karola Marcinkowskiego w miejscu podanym na mapce załącznika. Gdyby było ciepło to będą one tylko narzucone na ramiona ale nie mogą być (jak to zrobił jeden z kolegów na jakiejś wycieczce) umieszczone i niesione w foliowej czy jakiejkolwiek siatce.

Zatem zapraszam wszystkich kolegów w następną sobotę o godzinie 11.oo na plac K.Marcinkowskiego w naszych strojach by "odegrać" rolę rogoźnian (statystów). Nie trzeba żadnych zgłoszeń do Zarządu koła - wystarczy tylko przyjść i wspólnie się przespacerować po określonej w scenariuszy trasie - rozmawiając ze sobą na wspomnianym placu.

Do zobaczenia w sobotę w Rogoźnie

 

Zobacz scenariusz

 

Słoneczne strzelanie 100 lecia SEP w Rogoźnie


Aby rozumieć nieco przewrotny tytuł wpisu o Prowincjonalnym Turnieju Strzeleckim 100 lecia SEP i 35 lecia koła w Rogoźnie należy podać jaka była pogoda przed i po dniu 11 maja 2019 roku. Otóż w oba te dni w Rogoźnie lało jak z przysłowiowego „cebra” a w samym dniu strzelania zawodniczki i zawodnicy w oczekiwaniu na swoją kolej strzelania nie tylko zajadali przygotowane pączki, grilowali kiełbaski czy dopełniali wszystko smacznym flaczkami. Przy tej okazji opalali się w pełni słońca choć nie było wielkiej gorączki. Osłonięci od wiatru wałami ziemnymi strzelnicy miejskiej w Rogoźnie z powodzeniem można było „złapać pierwsze kolory” na twarzy czy ramionach. Przy tej okazji chylę czoło przed naszymi kolegami, koleżankami z Piły, którzy już miesiąc przed turniejem usilnie naciskali na przeniesienie imprezy z niedzieli na sobotę. Być może poza powodami osobistymi, pogodę wymodlili gdzie trzeba lub też mieli jakieś „wejścia” w sferach niebiańskich i znali długoterminową prognozę pogody. Tak czy inaczej serdeczne dzięki. A swoją drogą podzielcie się swymi kontaktami w sferach wyższych – pozaziemskich. Może się to przydać przy okazji innych imprez plenerowych stowarzyszenia.
A teraz wyniki strzelań:
Drużynowo pierwsze miejsce zajęła drużyna koła nr 15 w Pile
Drugie miejsce zajęła mieszana drużyna z kół 15 i 10 a trzecie, drużyna gospodarzy czyli koła nr 19 w Rogoźnie.
Indywidualnymi zwycięzcami w poszczególnych rodzajach broni zostali:
- KBK AK 47 – Michał Kuźniak – Rogoźno – 97/100 możliwych
- Beryl - Maksymilian Niewierkiewicz – Piła – 98/100 możliwych 
- SKS - Agnieszka Biskup – Piła – 100/100 możliwych 
Brawa dla zwycięzców a przegrani niech trenują oko bo rewanż już za rok – chyba też w Rogoźnie. Szkoda tylko, iż z nieznanych powodów super wyposażona strzelnica sportowa w Pile została przez władze miejskie Piły zamknięta i stąd kolejna nasza propozycja aby turniej odbywał się w Rogoźnie. Oczekujemy od kolegów wieści na temat propozycji i ewentualnych korekt w jego przeprowadzeniu.

 

Pierwsze tegoroczne spotkanie rogozińskich SEP-owców nosiło nazwę Wielkanocne Jajo jako, że odbywało się krótko przed świętami Wielkiej Nocy. Kolegom z naszego koła i zaproszonym gościom wiosenna formuła spotkania się spodobała pomimo, że odbywała się po raz pierwszy. Nie zawiedli SEP-owcy z Rogoźna, Wronek, Obornik czy Ryczywołu i Wągrowca jako, że z takiego obszaru do naszego koła należą członkowie. Nie zabrakło także naszych przyjaciół z Chodzieży i Piły, którzy już od pewnego czasu uczestniczą w naszych imprezach i spotkaniach. Honorowym gościem na spotkaniu była Pani Renata Tomaszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego. Dziękujemy i zapraszamy na następne i to już niebawem. Mieliśmy na spotkaniu po prostu zgrany i udany komplet przyjaciół, którzy się rozumieją i chcą od czasu do czasu pogadać czy tylko pobyć ze sobą - i o to w tego typu spotkaniach chodzi. Myślę, że na takich i podobnych imprezach w najlepszy z możliwych sposobów dokonuje się integracja stowarzyszeniowa. Na kolejne zapraszamy jeszcze więcej kolegów z innych kół, zwłaszcza tych mniejszych, którym często trudno coś podobnego zorganizować u siebie. Bardzo serdecznie zapraszamy do siebie - do Rogoźna.

 

Już 2 kadencję samorządu koło SEP w Rogoźnie otrzymuje regularne zaproszenia i bierze udział w obchodach świąt państwowych w Rogoźnie. Jednak drugi rok jesteśmy inaczej postrzegani i zauważani w lokalnej prasie i na forach burmistrza z tej racji, że nie tylko mocniej współpracujemy z samorządem ale wspólnie bierzemy udział w lokalnych uroczystościach ubrani w okolicznościowe niebieskie polarowe kurtki z emblematami naszego stowarzyszenia.  Jak wynika z innych relacji także przedstawiciele samorządu i sam burmistrz biorą udział także w naszych spotkaniach i imprezach

 

Koło SEP nr 19 Rogoźno informuje zainteresowanych kolegów i koleżanki, iż  zgodnie z planem,  dnia 11 maja w Rogoźnie odbędzie się PROWINCJONALNY TURNIEJ STRZELECKI 100 lecia SEP i 35 lecia koła SEP w Rogoźnie.
Turniej rozpocznie się o godzinie 11.oo na Strzelnicy Miejskiej w Rogoźnie na końcu ulicy Wielkiej Poznańskiej i będzie składał się z 4 strzelań po 10 strzałów (w tym 3 próbne) z następujących rodzajów broni: KBK AK; BERYL; Karabin snajperski MOSIN; Karabin SKS 7,62. Osoby uczestniczące w turnieju mogą liczyć na poczęstunek w postaci Grochówki; 2 kiełbasek na grilla; chlebek ze smalcem i ogórkiem oraz herbatę lub kawę. 
 
Podobnie jak w Pile wpisowe na turniej wynosi 40 zł za strzelanie z 4 rodzajów broni, które należy wpłacić na niżej podane konto do końca miesiąca kwietnia. W bardzo wyjątkowych wypadkach wpisowe będziemy przyjmować przed zawodami na strzelnicy z uwagi na polowe warunki i braku możliwości przechowywania pieniędzy. 
 
Konto w BS Czarnków o/Rogoźno: 09 8951 0009 3905 1451 3000 0010        z dopiskiem Turniej Strzelecki i nazwisko uczestnika turnieju
Szczegóły na stronie www.sep.pila.pl.

Na święta Wielkiej Nocy przekazujemy członkom SEP w oddziale pilskim życzenia od dzieci z Kubusia Puchatka i ich wychowawców przesłane nam na pięknej wyklejance. W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z o/pilskiego dziękujemy serdecznie za pamięć i miłą współpracę.1

 

IZBA PREZENTACJI ZAWODÓW ELEKTRYCZNO MECHANICZNYCH w Rogoźnie?

Poszukujemy dokumentów i rzeczy z historii elektryki, elektroniki itp.
 
Koło SEP nr 19 Rogoźno informuje, że z okazji 100 lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i 35 lecia naszego koła organizujemy we wrześniu w naszym Muzeum Regionalnym wystawę dokumentującą spory kawał naszej historii w działalności i zawodzie elektryka, elektronika itp. W związku z tym, że mamy już prawie 200 różnych elementów na tę wystawę ale poszukujemy nadal starych dokumentów, świadectw z historii i życia ludzi z Rogoźna i okolic związanych z elektryką, elektroniką czy energetyką. Z chęcią przyjmiemy też materialne dowody działalności i rozwoju elektryki na naszym i nie tylko naszym terenie. Kontakt tel: 600 553 221 i mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Docelowym i dalekosiężnym naszym celem praktycznym jest wspomóc wybór praktycznego i poszukiwanego zawodu przez młodych ludzi szukających swej drogi życiowej po szkołach podstawowych i średnich. Nie ukrywamy, że liczymy tu na wsparcie samych szkół średnich i władz samorządowych tak gminy jak i powiatu, które z obowiązku na nich ciążącym winny nasz społeczny i bez kosztowy zamiar utworzenia w Rogoźnie Izby prezentacji zawodów elektro-mechanicznych nie tylko wspierać duchowo ale wspomóc konkretami w postaci przydzielenia na ten cel stosownych acz niewielkich pomieszczeń. Z góry dziękujemy za zrozumienie potrzeb (nie naszych) młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Mamy nadzieję, że słowa które słyszeliśmy w czasie kampanii do samorządów od wszystkich kandydatów i ze wszystkich stron i komitetów nie okażą się czczą gadaniną na potrzeby li tylko samej kampanii.

 

 

Koło SEP nr 19 w Rogoźnie informuje ze smutkiem, że po długiej chorobie na wieczną służbę do Pana odszedł były nasz kolega Ferdynand Kuliński. Był jednym z założycieli naszego koła w roku 1984. Tak jak duża część kolegów, odszedł z koła w czasach balcerowiczowskiej pseudo transformacji i "rozwalania" wszystkiego co Polskie - w tym i naszego macierzystego zakładu ROFAMA. Cześć jego Pamięci!