Koło SEP nr 19 Rogoźno informuje zainteresowanych kolegów i koleżanki, iż  zgodnie z planem,  dnia 11 maja w Rogoźnie odbędzie się PROWINCJONALNY TURNIEJ STRZELECKI 100 lecia SEP i 35 lecia koła SEP w Rogoźnie.
Turniej rozpocznie się o godzinie 11.oo na Strzelnicy Miejskiej w Rogoźnie na końcu ulicy Wielkiej Poznańskiej i będzie składał się z 4 strzelań po 10 strzałów (w tym 3 próbne) z następujących rodzajów broni: KBK AK; BERYL; Karabin snajperski MOSIN; Karabin SKS 7,62. Osoby uczestniczące w turnieju mogą liczyć na poczęstunek w postaci Grochówki; 2 kiełbasek na grilla; chlebek ze smalcem i ogórkiem oraz herbatę lub kawę. 
 
Podobnie jak w Pile wpisowe na turniej wynosi 40 zł za strzelanie z 4 rodzajów broni, które należy wpłacić na niżej podane konto do końca miesiąca kwietnia. W bardzo wyjątkowych wypadkach wpisowe będziemy przyjmować przed zawodami na strzelnicy z uwagi na polowe warunki i braku możliwości przechowywania pieniędzy. 
 
Konto w BS Czarnków o/Rogoźno: 09 8951 0009 3905 1451 3000 0010        z dopiskiem Turniej Strzelecki i nazwisko uczestnika turnieju
Szczegóły na stronie www.sep.pila.pl.